Кафедра ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Вітаємо на сайті "ВДЕ"

g phys auditory

Кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) заснована у 2002 році і є наймолодшою кафедрою у КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка швидко розвивається. На кафедрі здійснюється двохступенева підготовка фахівців за рівнями бакалавра зі спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та магістра за освітньою програмою "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" (НВДЕ). Кафедра здійснює також підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. 

Студенти нашої спеціальності на практиці беруть участь в створенні і експлуатації енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії: фотоелектричні модулі і станції, геліоколектори, вітрові турбіни, генератори, теплові насоси, біореактори. Вони освоюють методи математичного і фізичного моделювання, теорію і розрахунок інформаційних і діагностичних систем, оптимізацію енергоустановок з використанням комп'ютерних технологій, беруть участь в розробці систем моніторингу роботи генераторів на ВДЕ.

Студентам надається можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Для талановитих і захоплених наукою студентів відкрита дорога до аспірантури. Для студентів, які добре володіють англійською або німецькою мовами, можлива стажування за кордоном.

Здобувши освіту в університеті, Ви станете володарем сучасних знань в області проектування і експлуатації перетворювачів енергії нетрадиційних і відновлюваних джерел, енергоустановок і систем електропостачання.

Випускники по нашій дефіцитній на сьогоднішній день спеціальності працюють на численних сучасних підприємствах, що проектують і встановлюють фотоелектричні і вітрові комплекси, системи тепло- і водопостачання з використанням теплових насосів. Наші випускники розробляють також проекти гідростанцій, схеми інтегрування великих вітро- і фотостанцій в енергосистему України. Багато випускників, які отримали грунтовну комп'ютерну підготовку, професійно займаються розробкою програмного забезпечення для енергетики та IT-областей. Бакалаври, спеціалісти та магістри працюють також в КБ, науково-дослідних інститутах і університетах.