Проектування об'єктів відновлюваної енергетики

Енергетика є основним ключовим моментом у розвитку промисловості та добробуту в світі. Постійно зростаючий попит на енергію, який спирається тільки на викопне паливо, не може тривати безперервно. У кінцевому рахунку енергопостачання за рахунок ресурсів Землі буде вичерпано. Усвідомлення вичерпання ресурсів викопного палива висуває вченим та інженерам завдання шукати альтернативні джерела енергії, які можуть задовольнити попит на найближче та віддалене майбутнє. Було визнано, що найбільшу увагу слід приділяти тим ресурсам, які є постійними, та не призводять до забруднення навколишнього середовища.

Методи проектування систем на відновлюваних джерелах енергії є основою розвітку альтернативної енергетики. Знання цих методів вкрай необхідно для практикуючих інженерів, залучених до розробки та використання відновлюваних джерел енергії. Необхідними умовами навчання цим методам є знання основ електротехніки, електричних схем, фізики, хімії, математики, та володіння навичками програмування. 

Програми для розрахунку об'єктів відновлюваної енергетики

Моделювання фотоелектричних станцій