Розрахунок фотоелектричних станцій

Розрахунок сонячної електростанції або, іншими словами, фотоелектричної станції (ФЕС) дозволяє точно спрогнозувати для конкретної місцевості обсяги електроенергії, що генерується фотомодулями (сонячними батареями). Основою  моделювання ФЕС є ряд математичних рівнянь, що дозволяють розрахувати вхідну і вихідну потужність для встановлених фотоелектричних компонентів, щоб, грунтуючись на отриманих даних, скласти погодинної графік генерації електроенергії сонячною електростанцією. Надалі, об'єднавши отримані значення для різних пір року, можна з високою точністю скласти річний графік виробництва електроенергії.

Розрахунок автономної ФЕС на основі енергетичного балансу

Пакети для моделювання сонячних електростанцій

Определение параметров фотоэлектрических модулей на основе точного решения уравнения для ВАХ

Оптимізація кута нахилу і орієнтації фотоелектричних модулів