Спеціальність НВДЕ

Нетрадиційні і відновлювані джерела енергії (НВДЕ) відносяться до частини техніки, пов'язаної з розробкою теоретичних основ, методів і технічних засобів використання сонячної, вітрової, приливної, хвильової, геотермальної енергії, біоенергії, гідроенергії малих річок та інших нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

Об'єктами професійної діяльності інженера за спеціальністю "Нетрадиційні і відновлювані джерела енергії" є енергетичні установки, електричні станції та складні енергетичні і енерготехнологічні комплекси, в яких використовуються ВДЕ.
Інженер за спеціальністю НВДЕ відповідно до фундаментальної, загальнотехнічної і спеціальною підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:
     - Проектно-конструкторська;
     - Виробничо-технологічна;
     - Експериментально-дослідницька;
     - Організаційно-управлінська;
     - Експлутаційно-монтажна.

По закінченню університету спеціалісти та магістри можуть працювати в енергетичній та електротехнічної галузі України: фотоелектричні, вітроенергетичні теплові та гідроелектростанції, біоенергетичні установки для виробництва біогазу та електроенергії, енергетичні підрозділи підприємств, конструкторські бюро з проектування енергетичних установок на базі ВДЕ з кваліфікацією «інженер-енергетик» , «інженер-дослідник», «науковий співробітник».

 hybrid power plants rozmischWT 
 Схема мережевої ФЕС  Мапа розміщення вітротурбин