Наукова школа

НАУКОВА ШКОЛА
«Комплексне використання відновлюваних джерел енергії»

Наукова школа налічує три покоління вчених:

shkola 

Основні здобутки колективу школи

Впродовж існування школи: підготовлено 7 докторів, 25 кандидатів наук, та більше 80 магістрів. За період існування кафедри (13 років) оприлюднено 4 монографії, 4 навчальних посібники та підручники, розроблено 22 методичні рекомендації до виконання лабораторних, курсових, домашніх контрольних робіт, введено 22 нові дисципліни та 3 лабораторії; виконано 13 науково-дослідних робіт, більшість з яких впроваджено у виробництво. За останні 5 років опубліковано у фахових виданнях близько 146 наукових робіт, отримано більше 15 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.
Індекси цитування провідних дослідників та викладачів-дослідників мають: Жовмір М.М., h–індекс 11; Кудря С. О.,h–індекс 8; Гаєвський О. Ю., h–індекс 7. 

Створено 3 нових стандарти вищої освіти, 3 нові освітні програми.
Керівник школи в даний час – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України та ДП МНТЦ вітроенергетики ІВЕ НАН України виконувач обов’язків завідувача кафедри відновлюваних джерел енергії Кудря Степан Олександрович, підготував 8 кандидатів  та 1 доктора технічних наук.
Головним напрямом наукової школи є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень для отримання нових наукових знань в галузі фізико-технічних проблем відновлюваної енергетики, направлених на формування перспективних напрямів освоєння енергії відновлюваних джерел, перетворення і стабілізацію параметрів енергії, підвищення ефективності і надійності процесів перетворювання енергії, автоматизацію і оптимізацію режимів теплоелектроенергетичних систем на основі відновлюваних джерел, а також у всебічному сприянні науково-технічному, соціально-економічному розвитку суспільства.
Результати наукових досліджень були використані при розробці та впровадженні устаткування і демонстраційних об’єктів на основі ВДЕ корпусу №20 НТУУ «КПІ». У 2013-2014 р.р. в рамках співробітництва між Посольством Республіки Польща в Україні і Національним технічним університетом України “КПІ” у якості освітньої бази для вивчення сучасних технологій та їх застосування створено «Українсько-польський центр розвитку технологій відновлюваних джерел енергій і енергоефективності».
Отримано: Державна премія України (проф. Кудря С.О., 2002 р., доц. Кириленко В.М., 1989), 1 Перемога у конкурсі "Лідер паливно-енергетичного комплексу" (проф. Кудря С. О., 2006 р.).
Науковці школи здійснюють міжнародне співробітництво з Центром сонячної енергетики (Solar Zentrun, Німеччина), Фолькецентром (Данія), компаніями Atmosfera, Robert Bosh, Апогей ГмбХ, Антап-Україна в контексті Підвищення ефективності роботи систем на основі відновлюваних джерел енергії на основі договорів про співпрацю. Проводяться спільні дослідження та впровадження, результати обговорюються на конференціях.


Анотований опис школи

Фундаментально-прикладна наукова школа «Комплексне використання відновлюваних джерел енергії» Галузь науки: Енергетика та енергозбереження. Напрям: Енергетика та енергоефективність. Науковий керівник: Доктор технічних наук, професор Кудря Степан Олександрович, Лауреат Державної премії України (2002р.), завідуючий кафедрою відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Школа започаткована в 1979 році ректором Київського політехнічного інституту (Національний технічний університет України «КПІ» ім. І. Сікорського), Денисенко Г. І. − професор, доктор технічних наук, член-кореспондент АН УССР, герой соціалістичної праці. Основу наукової школи складають вчені професорсько-викладацького складу кафедри відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Характер досліджень школи: фундаментальні, прикладні. Фундаментальні дослідження школи спрямовані на розвиток теорії моделювання, аналізу і синтезу комплексних систем енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел енергії, розробку нових підходів та методів побудови і створення засобів, що забезпечують ефективне функціонування енергетичних систем на основі ВДЕ. Прикладні дослідження школи спрямовані на підвищення якості функціонування комплексних системи енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел енергії, розробці та впровадженню нових методів відбору енергії від генеруючого устаткування при дономінальних режимах роботи, розробці нових режимів роботи комплексних систем на різні види навантаження, підвищення показника гарантованого енергозабезпечення споживача комплексним енерговузлом на основі поєднання різних типів акумуляторів енергії та різних методів їх зарядження.
Результати досліджень широко впроваджено в навчальний процес при створенні 22 нових навчальних дисциплін (в курсах лекцій та в нових лабораторних роботах), а також при створенні всіх лабораторій кафедри. Науковцями школи за останні 10 років створено навчальні центри та лабораторії (спільно з компаніями ATMOSFERA, Апогей ГмбХ, Антап-Україна) загальною вартістю понад 123 тис. доларів США, які функціонують в рамках проведення наукових досліджень, навчального процесу та підвищення кваліфікації. Середньорічні обсяги виконаної інноваційної господарчо-договірної тематики складають близько 300 тис. грн. на рік.
Впродовж існування школи: підготовлено 7 докторів, 25 кандидатів наук, та більше 80 магістрів. За період існування кафедри (13 років) оприлюднено 4 монографії, 4 навчальних посібники та підручники, розроблено 22 методичні рекомендації до виконання лабораторних, курсових, домашніх контрольних робіт, введено 22 нові дисципліни та 3 лабораторії; виконано 13 науково-дослідних робіт, більшість з яких впроваджено у виробництво. За останні 5 років опубліковано у фахових виданнях близько 146 наукових робіт, отримано більше 15 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.
Отримано: Державна премія України (проф. Кудря С.О., 2002 р., доц. Кириленко В.М., 1989), 1 Перемога у конкурсі "Лідер паливно-енергетичного комплексу" (проф. Кудря С. О., 2006 р.).
Науковці школи здійснюють міжнародне співробітництво з Центром сонячної енергетики (Solar Zentrun, Німеччина), Фолькецентром (Данія), компаніями Atmosfera, Robert Bosh, Апогей ГмбХ, Антап-Україна в контексті Підвищення ефективності роботи систем на основі відновлюваних джерел енергії на основі договорів про співпрацю. Проводяться спільні дослідження та впровадження, результати обговорюються на конференціях.