Фотоенергетика, статті

Резцов В.Ф., Суржик Т.В., Щекина В.А. Условия приведения к канонической форме системы уравнений электродинамического приближения в процессах взаимодействия солнечного излучения со средами // Альтернативная энергетика и экология. – Россия. – 2017. – № 04-06 (216-218). – С. 17-24.

Рєзцов В.Ф., Матях С.В. Модифікація адаптивного алгоритму для вирішення двовимірної задачі розподілу зарядів у фотоелектричних перетворювачах за умов наявності локалізованих зон з великими значеннями градієнта функції // Відновлювана енергетика. — 2017. — № 3 (50). — С. 18-21.

Гаєвський О.Ю., Дєлєв Д.С., Чорномурко М.О., Бодняк В.В. Ефективність однофазного інвертора фотоелектричної станції та гармонічні спотворення при різних рівнях навантаження// Енергетика: економіка, екологія, технологія. – 2017 [текст]

А.Ю. Гаевский, А.Н. Гаевская. Разработка программного обеспечения для оптимизации параметров фотоэлектрических станций. I. Угол наклона и азимут солнечных панелей // Відновлювана енергетика. – 2017. - №2(49), с. 41-49.[текст]

А.Н. Гаевская, А.Ю. Гаевский. Разработка программного обеспечения для оптимизации параметров фотоэлектрических станций. II. Компонентный состав станции в зависимости от угла наклона фотомодулей // Відновлювана енергетика. – 2017. - №3(50), с. 22-34.[текст]

Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Щокіна В.А. Умови приведення до канонічної форми системи рівнянь електродинамічного наближення в процесах взаємодії сонячного випромінювання з середовищами // Відновлювана енергетика. – 2016. – № 4 (47). – С.42-46.

Рєзцов В.Ф. Суржик О.М., Охота О.О. Експериментальне дослідження теплопровідності композиційних матеріалів колекторів сонячної енергії // Відновлювана енергетика. – 2016. – № 2 (45). – С.41-44.

Гаевский А.Ю., Ушкаленко О.В. Определение оптимальных углов наклона фотоэлектрических панелей// Відновлювана енергетика. – 2016, №1 (44), с.  21-27[текст]

А.Ю. Гаевский, О.В. Ушкаленко. Оптимизационный расчет автономной фотоэлектрической станции //Альтернативная энергетика и экология. – 2015.- №15 – 16 (179 - 180) [pdf]

Гаевский А.Ю., Ушкаленко О.В. Методика розрахунку на основі балансу енергії автономної фотоелектричної станції // Відновлювана енергетика. – 2015. - № 2. [pdf]

В.Ф. Рєзцов, Т.В. Суржик, М.С. Теймуразян Аналіз розповсюдження вищих гармонійних складових напруг і струмів у кабельних лініях фотоелектричних станцій та засобів обмеження їх впливу на оточуюче середовище // Відновлювана енергетика. – 2014. - №1. – С. 36-39.

В.Ф. Рєзцов, В. Кучинський, О.М. Суржик, С.С. Кокошин Особливості розподілу температурного поля на поверхні фотоелектричних і фототермічних модулів за різних умов тепловідводу // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – с. 40-45.

Гаевский А.Ю Ушкаленко О.В. Расчет распределения мощности электромагнитного излучения в солнечных концентраторах // Альтернативная энергетика и экология. – 2014.- №23 (163), с. 39.

О.В. Ушкаленко, А.Ю. Гаевский Статистическое прогнозирование солнечной радиации на основе спутниковых снимков. Алгоритм «вытеснения» // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – с. 50-53.[pdf]

А.Ю. Гаевский, В.В. Магада, С.О. Ужейко Методи гармонічного аналізу вихідної напруги інвертора в реальному часі // Енергетика: економіка, екологія, технологія. – 2014. - №3. – с. 50-53 [pdf]

Гаєвський О. Ю., Врещ М. О., Мельник О. В. Аналіз ефекту затінення фотоелектричних модулів у послідовно-паралельному з’єднанні // Відновлювана енергетика. – 2013. - №1. – с. 28-30.

Гаевский А. Ю. Расчет потока излучения в солнечных концентраторах в приближении касательной плоскости // Відновлювана енергетика. – 2013. - №3. – с. 30-32.

Гаевский А. Ю. , Н.В. Ковальчук, Н.М. Бондарчук Про доцільність залучення ВДЕ до регулювання частоти та потужності в ОЕС України. – Електропанорама, 2013, № 11.

Гаевский А. Ю. Определение параметров фотоэлектрических модулей на основе точного решения уравнения для ВАХ // «Відновлювана енергетика». – 2012. - №4.

Гаєвський О. Ю., Врещ М. О., Мельник О. В. Аналіз ефекту затінення фотоелектричних модулів у послідовно-паралельному з’єднанні // «Відновлювана енергетика». – 2012. - №4.

Суржик Т. В. Коллектор солнечной энергии из полимерного композиционного материала // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №05-06 (109-110). – с. 80-83.

Фаворский Ю. П. Создание модели оптимального состояния компонентов гибридных ветросолнечных систем электрообеспечения // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №05-06 (109-110). – с. 98-107

Кудря С. А., Хилько В. А., Пепелов А. В. Перспективы и проблемы в Украине солнечных фотоэлектрических станций // международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. – 2011. - №8. – с. 25-28.

Суржик Т. В. Інтенсифікація технологічних процесів у теплообмінних пристроях систем сонячної енергетики // Відновлювана енергетика. – 2011. - №3. – с. 37-39.

Суржик Т. В. Интенсификация технологических процессов в теплообменных устройствах систем солнечной энергетики // международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. – 2011. - №8. – с. 21-24.