Акумулювання електроенергії, статті

В.І.Будько, С.В. Войтко, О.О.Трофименко. Економічні аспекти реалізації автономних зарядних станцій електромобілів на основі фотоелектричних батарей //«Відновлювана енергетика», 2018 р., №1. с. 19-25

В.І.Будько,В.Б.Павлов. Зарядження електромобілів від відновлюваних джерел енергії //Технічна електродинаміка, 2017, №6, с.32-35.

В. И. Будько, С. А. Кудря, А. В. Пепелов. Современное состояние и развитие возобновляемой энергетики // Альтернативная энергетика и экология, 2017, №4-6, с.130-141.

В.І.Будько. Аналіз доцільності впровадження зарядних станцій електромобілів на основі відновлюваних джерел енергії в україні // Відновлювана енергетика , 2016, №4, с.32-41.

В.І.Будько. Розроблення математичної моделі роботи автономної зарядної станції електромобілів від вітроелектричних установок // Відновлювана енергетика, 2017, №3, с.6-13.

В.І.Будько. Аналіз особливостей роботи та специфіки зарядних режимів нікель-металогідридних та літієвих акумуляторних батарей // Відновлювана енергетика, 2017, №2, с.17-25.

В.І.Будько. Аналіз особливостей роботи та специфіки роботи зарядних режимів свинцево-кислотних та нікель-залізних акумуляторних батарей // Відновлювана енергетика, 2017, №1, с.17-24.

Будько В.І., Кудря С.О., Павлов В.Б. Концепція зарядження акумуляторної батареї електромобіля від фотоелектричної станції // Відновлювана енергетика. – 2014. - №1. – с. 16-20.

Будько В.І. Особливості зарядження акумуляторної батареї електромобілю від стаціонарної вітроелектричної станції // Відновлювана енергетика. – 2014. - №2. – с. 16-19.

Будько В.І. Дослідження режимів паралельної роботи тягових джерел живлення екомобілю // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – с. 83-89.

Гамарко А. В., Резцов В. Ф., Суржик Т. В., Шевчук Т. В. Анализ устойчивости аккумуляторов энергии солнечного излучения // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №07 (111). – с. 37-40.

Гамарко А.В., Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Шевчук В.І. Аналіз стійкості акумуляторів енергії сонячного випромінювання // Відновлювана енергетика. – 2012. – № 2(29). – С.19–22.

Ткаленко Д. А., Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И. Транспортные стадии и топология токообразующих процессов в высокотемпературных топливных элементах // Відновлювана енергетика. – 2012. – № 3(30). – С.17–20.

Д.А.Ткаленко, С.А. Кудря, М.Д.Ткаленко, Ю.П. Вишневская, В.И.Будько Влияние свободной поверхностной энергии металлов на перенапряжение токообразующих процессов в электрохимических преобразователях энергии // "Відновлювана енергетика", – 2012, –№4(31).

Будько В.І., Кудря С.О., Головко В.М., Павлов В.Б. Моделювання паралельної роботи суперконденсаторів та електрохімічних акумуляторних батарей на зовнішнє навантаження // Відновлювана енергетика. – 2010. – № 3. – С. 12–18.

Будько В.І. Кудря С.О., Павлов В.Б., Попов О.В., Павленко В.Є. Дослідження роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї від вітроагрегату // Відновлювана енергетика. – 2010. № 4. – С. 72-76.

Будько В.І. Павлов В.Б., Попов О.В., Павленко В.Є. Визначення ефективності заряду акумуляторних батарей за допомогою імпульсного методу // зб. наук. пр. Інституту електродинаміки НАНУ. – Київ, –2010. –№ 25. – С. 118-121.

Будько В.І., Павлов В.Б. Дослідження роботи імпульсного зарядного пристрою акумуляторної батареї від вітроагрегату // Енергетика і автоматика електронне наукове фахове видання – 2010 – №3 (5).