Біореактори та біопаливо, статті

Жовмір М.М. Тривалість періоду виходу летких речовин при спалюванні часток соломи та солом’яних гранул // Відновлювана енергетика. – 2015. - №4. – с. 72-79.

В.Ф. Рєзцов, Т.В. Суржик, В.А. Щокіна Модель нестаціонарної зміни середньої температури вологовмісних середовищ в процессах геліосушки // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – С. 30-36.

Резцов В.Ф., Суржик Т.В., Щекина В.А. Особенности моделирования динамики изменения интегральных теплофизических характеристик при гелиосушке влагосодержащих сред // Альтернативная энергетика и экология. – 2014. - №15. – с. 12-15.

Будько М. О., Грицай А. Г., Дідківська Г. Г. Теплоперенос у реакторі переестерифікації періодичної дії з рівномірно розподіленими джерелами теплоти змінної інтенсивності // Відновлювана енергетика. – 2013. - №1. – с. 83-89.

Будько М. А., Грицай А. Г., Дидковская А. Г. Определение температурного режима в реакторе переэстерификации растительных масел в биодизтопливо периодического действия // Альтернативная энергетика и экология. – 2013. - №3. – ч.1. – с. 108-114.

Жовмир Н.М. Исследование продолжительности периода выхода летучих при горении древесных гранул // Альтернативная энергетика и экология – 2014. - №23. – с.60-66. [pdf]

Жовмір М.М. Аналіз умов горіння сумішей летких з повітрям при спалюванні біомаси // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – с. 81-86.

Жовмір М.М. Концентраційні умови вимушеного запалювання летких при спалюванні біомаси // Відновлювана енергетика. – 2013. - №4. – с. 75-81.

Жовмір М. М. Теоретичні температури горіння біомаси та продуктів її термолізу // Відновлювана енергетика. – 2013. - №3. – с. 72-77.

Гелетуха Г. Г., Жовмір М. М., Желєзна Т. А., Зубенко В. І. Експериментальне дослідження швидкого піролізу біомаси в абляційному шнековому реакторі // Промышленная теплотехника. – 2013. - №1. – с. 87-92.

Жовмир Н. М. Исследование продолжительности периода выхода летучих при горении частиц древесины // Промышленная теплотехника. – 2013. - №1. – с. 93-98.

Жовмир Н.М. Анализ нормативных требований к эмиссии загрязняющих веществ при сжигании биомассы // Промышленная теплотехника. – 2012. - №1. – с. 77-86. [pdf]

Будько М. О., Василькевич О. І. Аналіз результатів експериментального дослідження впливу концентрації каталізатора та температури на перебіг реакції переестерифікації соняшникової олії метиловим спиртом // Відновлювана енергетика. – 2012. - №1. – с. 78-84.

Будько М. О. Исследование реакции переэстерификации подсолнечного масла метиловым спиртом для процесса получения биодизеля в реакторах периодического действия // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №07 (111). – с. 101-104.

Будько М. О. Розрахунок теплового ефекту реакції переестерифікації соняшникової олії метиловим спиртом // «Відновлювана енергетика». – 2012. - №2. – с. 77-80.

Будько М. О., Забарний Г. М. Математична модель тепло переносу у реакторі переестерифікації рослинних олій у біодизель не паливо періодичної дії // «Відновлювана енергетика». – 2012. - №3. – с. 76-81.

Василькевич О. І., Бондаренко С. Г., Старостін А. Р., Будько М. О. Кінетика переестерифікації соняшникової олії при різних температурах // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. - №2/14. – с. 21-23.

Будько М. О. Методика розрахунку об’єму реактора переестерифікації рослинних олій періодичної дії // Відновлювана енергетика. – 2011. - №3. – с. 78-82.

Будько М. О. Умови експериментального визначення впливу концентрації каталізатору та температури на час протікання реакції переестерифікації рослинних олій метиловим спиртом // Відновлювана енергетика. – 2011. - №4. – 4-5 с.