Низькопотенційні джерела, статті

Новаківський Є. В., Кириленко В. М., Саврук І. П. Аналіз вологого повітря як джерела низькопотенційного тепла для теплового насоса типу «повітря-вода» // Відновлювана енергетика. – 2011. - №2. –      с. 80-84.