Посібники кафедри ВДЕ

 

С.О. Кудря, В.І. Будько. Вступ до спеціальності. Нетрадиційні та відновлювані джерела
енергії: Курс лекції. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 387 с. [pdf]

Кудря С.О., Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Яценко Л. В., Душина Г. П., Васько П. Ф., Морозов Ю. П., Забарний Г. М. та інші. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України − Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2013. – 60 с. 

Кудря С.О. «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» − Підручник. – Київ: Національний технічний університет України («КПІ»), 2012. – 495 с.

Кудря С.О., Забарний Г.М., Новаківський Є.В. Гідрогазодинаміка. //Навчальний посібник з грифом МОН України. - Ін-т відновлюв. енергетики НАН України. - К., 2007. - 257 c.

Гаевский А. Ю., Романовский В.А. Создание Web-страниц и Web-сайтов. HTML и JavaScript. –Москва: «Технолоджи 3000», 2005. – 464 с.