Методичні вказівки до курсових робіт

Вітроенергетика:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Вітроенергетика” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: ГоловкоВ.М. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 14 с.