Методичні вказівки до розрахункових робіт

Фотоенергетика:

«Фотоенергетика». Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів за спеціальністю 7\8.05070107 "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії"/укл. О.Ю. Гаєвський, д.ф.-м.н. – К.: ФЕА НТУУ «КПІ», 2015. –36с.

 

Гідроенергетика:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Гідроенергетика” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Будько В. І. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 42 с.

 

Експлуатація енергоустановок з ВДЕ:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Експлуатація енергоустановок з ВДЕ” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Головко В.М - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 17 с.

 

Технічна термодинаміка:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Технічна термодинаміка” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Вишневська Ю.П. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 20 с.