Методичні вказівки до лабораторних робіт

Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови". Частина 1. "Мова програмування С++".Укладач: Гаєвський О.Ю.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови". Частина 2. "Об'єктно-орієнтоване програмування". Укладач: Гаєвський О.Ю.

 

Електротехнічні матеріали:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів усіх форм навчання та студентів-іноземців за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/ Укладачі: Будько М.О., Кириленко В.М., Кириленко К.В. - К.: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016. – 94 с.

Вітроенергетика:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Вітроенергетика” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Головко В.М. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 27 с.

Перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Будько В.І., Кудря С.О., - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2013. – 80 с.

Технічна термодинаміка:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічна термодинаміка” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Вишневська Ю.П. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 73 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Тепломасообмін” для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», спеціальність 7.05070107 та 8.05070107 «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» денної форми навчання. Укладач: Жовмір М. М., - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 40 с.