Офіційні документи

 Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році. Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2019 році.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році.
Всі правові положення та нормативні засади вступу до магістратури та на основі диплому «молодшого спеціаліста» — строки, перелік документів, розрахунок рейтингу для майбутніх вступників.

Положення про випускників системи довузівської підготовки. Вся інформація про вступників, які закінчили систему довузівської підготовки у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», та досягли особливих успіхів у навчанні й одержали сертифікати.

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році

Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Перелік документів для вступу до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Інструкція з електронного вступу.

Повна інформація про офіційні документи на сайті приймальної комісії  КПІ ім. Ігоря Сікорського