Вартість навчання

Вартість навчання за кошти юридичних та фізічних осіб за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка в КПІ ім. Ιгоря Сікорського  на 2020/2021 рік становить: 

  • Для першого (бакалаврського) рівня освіти, денна форма навчання  - 19 600 грн.
  • Для другого (магістерського) рівня освіти, денна форма навчання - 23 000 грн.

(Детальніше)