Вступ до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році на ФЕА відбудеться з 17 травня 2021 року по 25 червня 2021 року  (з метою оптимізації процедури подання документів бажано подати з 17 травня 2021 року по 20 травня 2021 року) з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

  • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви);
  • анкета (бланк анкети);
  • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
    копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
  • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) (бланк витягу);
  • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (бланк списка праць вступника)

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Основні етапи вступу в аспірантуру:etapy phd 2021

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Програма додаткового вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Детальніше про вступ до аспірантури на сторінці відділу аспірантури та досторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського