Бакалаврат кафедри ВДЕ

Бакалаврат -  система підготовки першого рівня у вищих навчальних закладах. Бакалавр - це базова вища освіта і основа, що дозволяє працювати і робити кар'єру.

Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, який передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Ступінь бакалавра здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.


Кафедра ВДЕ забезпечує підготовку фахівців за найвищим 4-м рівнем акредитації. Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".


Нормативний строк навчання по програмі підготовки бакалавра на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців.