Магістратура кафедри ВДЕ

Магістратура – ступінь вищої професійної освіти, наступна після бакалаврату, що дозволяє поглибити спеціалізацію за певним професійним спрямуванням. У перекладі з латині магістр позначає «наставник, учитель». У Середньовіччі, наприклад, таке звання присвоювалося тільки людині, що володіє знаннями з семи наук, які вважалися в той час основними.

Магістр — освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС.

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Після успішного закінчення зазначеного терміну навчання особа здобуває кваліфікацію: магістр – інженер-дослідник за спеціальністю "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії".