Інноваційна діяльність

Глобальні зміни клімату через забруднення навколишнього середовища і порушення теплового балансу атмосфери, дефіцит енергії і обмеженість паливних ресурсів, а також нестабільна ситуація на світовому ринку енергоресурсів - всі ці фактори призводять до необхідності збільшення частки відновлюваних джерел в глобальному виробництві енергії.
Подальший розвиток світової економіки багато в чому буде залежати від успішності впровадження інвестиційних проектів, передової практики зниження енергоспоживання і введення нових відновлюваних джерел

Патенти, отримані співробітниками кафедри ВДЕ

Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Кучинський В.П. Енергоефективний будинок з комбінованою геліосистемою гарячого водопостачання та кондиціювання Патент України № 111927, МПК F 24J 2/24 F 24J 2/20. - Опубл. 25.11.2016. - Бюл. № 22. 

Пундєв В.О., Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Шевчук В.І., Яценко В.В. Комбінований фотоелектричний модуль Патент України № 109198, МПК F 24J 2/00 H 01L 31/046. - Опубл. 10.08.2016. - Бюл. № 15.

Пундєв В.О., Рєзцов В.Ф. Суржик Т.В., Шевчук В.І., Яценко В.В. Двоконтурна комбінована геліосистема Патент № 98994, МПК F24J 2/00. - Опубл. 12.05.2015. - Бюл. № 9.

Пундєв В.О. Рєзцов В.Ф. Суржик Т.В. Шевчук В.І. Яценко В.В. Двоконтурна комбінована геліосистема. / Патент України № 87910 МПК F 24 J 2/00. Опубл. 25.02.2014. Бюл. № 4.

Патент на корисну модель №90974. Україна. МПК F03D7/02,9/00, Вітроустановка для виробництва теплоти / Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О. / Заявл.26.02.14. Опубл.10.06.14. Бюл.№11, 2014р.

Патент на корисну модель № 94361 Україна, МПК С23F 11/04, C23F 11/173, Спосіб захисту сталі від корозії / Вишневська Ю.П., Бражник І.В., Кудря С.О. / Заявл. 30.05.14. Опубл. 10.11.14 Бюл.№21, 2014р.

Патент № 101229 Україна, МПК F03D 7/04, F03D 9/00, F03D 11/02 Вітроустановка / Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О., Марченко Н. В. / Заявл. 30.05.11. Опубл. 11.03.13 Бюл.№5, 2013р.

Патент № 101993 Україна, МПК (2013.01) G01N13/00. Спосіб визначення граничних втрат пластифікатора пластифікованими полімерами / Бакунцев О. В., Кириленко В. М., Мазурок Н. С. / Заявл. 31.07.12. Опубл. 13.05.13 Бюл.№9, 2013р.

Патент № 80319 Україна, МПК (2006.01) Н01L25/00. Пристрій для прямого перетворення сонячної радіації в змінний багатофазний електричний струм за допомогою фотоелементів / Саврук І. П., Кириленко В. М. / Заявл. 15.11.12. Опубл. 27.05.13 Бюл.№10, 2013р.

Патент № 99782 Україна, МПК G 01 N 13/00. Спосіб визначення граничних втрат пластифікатора пластифікованими полімерами / Кириленко В.М., Бакунцев О.В. Мазурок Н.С.; заявник та патентовласник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». - № u200913142; заявл. 16.12.10; опубл. 25.09.12, Бюл. № 18.

Патент № 99782 Україна, МПК G 01 N 13/00. Спосіб визначення коефіцієнта дифузії пластифікатора пластифікованими полімерами / Кириленко В.М., Бакунцев О.В. Мазурок Н.С.; заявник та патентовласник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». - № u200913143; заявл. 16.12.10; опубл. 25.09.12, Бюл. № 18.

Патент № 97306 Україна, МПК F03D 9/00, F03D 7/00, Вітроелектрична насосна установка / Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О. / Заявл. 09.07.10. Опубл. 25.01.12 Бюл.№2, 2012р.

Патент 69277, МПК (2006.01) Інгібітор корозії сталі. / Д.А. Ткаленко, Ю.П. Вишневська, Бик М.В.; заявник та власник патенту НТУУ «КПІ» – №u201111719; заявл. 04.10.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. №8.

Патент 71288, МПК (2006.01) Спосіб захисту сталі від корозії. / Д.А. Ткаленко, Ю.П. Вишневська, Бик М.В.; заявник та власник патенту НТУУ «КПІ» – №u201115183; заявл. 21.12.2011; опубл. 10.07.2012, Бюл. №13.

Патент №65230 Україна, МПК F 03 D 11/00. Вітроелектронасосна установка / Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О., Павлов В.Б., Павленко В.Є., Перькова І.Ю.; заявник та патентовласник Інститут відновлюваної енергетики НАН України. - № u200913142; заявл. 16.12.09; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22.

Патент №65231 Україна, МПК F 03 D 11/00. Вітроелектрична установка / Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О.; заявник та патентовласник Інститут відновлюваної енергетики НАН України. - № u200913143; заявл. 16.12.09; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22.

Патент №47977 Україна, МПК НО 2 J 7/00. Імпульсний зарядний пристрій / Кудря С.О., Павлов В.Б., Попов О.В., Будько В.І.; заявник та патентовласник Інститут відновлюваної енергетики НАН України. - № u2009 11280; заявл. 06.11.09; опубл. 25.02.10, Бюл. № 4.

Патент №49496 Україна, МПК F03D11/00. Вітроустановка з електромагнітним демпфером / Коханєвич В.П., Шихайлов М.О., Романченко Д.С., Головко В.М.; заявник та патентовласник Інститут відновлюваної енергетики НАН України. - № u2009 13142; заявл. 16.12.09; опубл. 26.04.10, Бюл. № 8.