Основні напрямки

Співробітниками кафедри ВДЕ виконуються наукові роботи за наступними напрямками:

Загальні питання ВДЕ

Новітні технології в енергетиці та промисловому комплексі з використанням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
Інформаційні технології в моніторингу та аналізу роботи обладнання ВДЕ.
Математичні методи моделювання роботи систем та обладнання з ВДЕ.
Аналіз впливу нерегулярної генерації мережевих ВДЕ на роботу енергосистеми.

Сонячна електроенергетика

Розрахунки і оптимізація обладнання фотоелектричних станцій (ФЕС).
Аналіз електричних характеристик обладнання ФЕС (фотомодулів, інверторів, контролерів заряду-розряду, акумуляторів).
Прогнозування виробітку електроенергії ФЕС.
Комп'ютерна обробка супутникових та наземных даних з сонячної радіації.

Вітроенергетика

Дослідження особливостей роботи автономних вітроенергетичних агрегатів.

Акумулювання електроенергії

Розробка нових методів акумулювання енергії з метою подолання нерегулярного характеру виробітку енергії генераторами на ВДЕ.
Оптимізація процесу імпульсного зарядження електрохімічних акумуляторних батарей від вітроенергетичних та фотоелектричних установок. 

Біоенергетика

Удосконалення теоретичних основ отримання біодизельного палива із рослинних олій з метою врахування в основних кінетичних рівняннях впливу кількості каталізатору на швидкість проходження реакції перестерифікації.