Кузнєцов М.П. Методи оцінки випадкових параметрів роботи енергосистем з інтегрованими вітровими електростанціями // Відновлювана енергетика. – 2014, №1. – С.59-64.


Надійність роботи енергосистеми визначається її можливістю забезпечувати потреби в електроенергії, адекватно реагуючи на зміни у її споживанні. Якщо до складу генеруючих об’єктів енергосистеми входять вітрові електростанції, які також мають змінний характер роботи внаслідок залежності від швидкості вітру, то це вносить додатковий фактор невизначеності та може критичним чином вплинути на стабільність енергозабезпечення. Математичне моделювання дозволяє передбачати роботу енергосистеми та оцінити її надійність.

Ключові слова: енергосистема, енергобаланс, вітрова електростанція, математична модель, прогнозування.

Reliability of the power system is determined by its capacity to provide electricity needs and adequately respond to changes in its consumption. If the generating energy system includes wind power farms, which are also due to the variable work, depending on the wind speed, it introduces an additional uncertainty factor and can dramatically affect the stability of the power supply. Mathematical modeling allows us to predict the power system operation and to evaluate its reliability.

Keywords: power system, energy balance, power supply, mathematical model.