Кузнєцов М.П. Особливості моделювання потужності вітрових електростанцій, розташованих на обмеженій території // Відновлювана енергетика. – 2014, №4. – С.57-61.

Робота вітрових електростанцій внаслідок природної нестабільності може мати негативний вплив на забезпечення енергетичного балансу. Реальна оцінка такого впливу важлива для правильної організації роботи енергосистеми. Коректне моделювання сумісної роботи енергосистеми та групи ВЕС вимагає врахування особливостей поведінки вітру в місцях розташування ВЕС. Порівняння з фактичними даними для обраних регіонів дозволяє обрати найбільш адекватну математичну модель.
Ключові слова: енергосистема, потужність споживання, вітрова електростанція, математична модель.

Wind farms due to its natural instability can have a negative impact on the energy balance. Realistic assessment of such effects is important for the proper organization of the grid. Correct modeling of joint work of energy system and wind farms requires consideration of the local wind behavior. Comparison of actual data for selected regions allows us to choose the most adequate mathematical model.
Keywords: energy system, power consumption, wind power, mathematical model.