Кузнєцов М.П. Фактори впливу вітрової енергетики на стійкість енергосистеми // Відновлювана енергетика. – 2015, № 2. – С.51-55.

Надійність роботи енергосистеми залежить від відповідності виробництва електроенергії та її споживання. Баланс потужностей в енергосистемі перебуває в стані постійних малих змін випадкового характеру. Наявність вітроелектричних станцій з притаманною їм мінливістю створює додатковий вплив на стабільність енергосистеми. Визначення факторів такого впливу допоможе узгодити поточну роботу вітростанцій з станом енергосистеми. 

Ключові слова: енергосистема, вітрова електростанція, динамічна стійкість, регулювання частоти,  резервна потужність

The reliability of the power system depends on the compliance of electricity production and consumption. The balance of power in the power system is in a state of constant small random changes. The availability of wind power stations with their inherent variability can affect the stability of the grid. Determining the factors of such influence will help to coordinate the ongoing work with the state power grid.

Keywords: energy system, wind power, dynamic stability, frequency control, reserve capacity

 

Кузнєцов М.П. Фактори впливу вітрової енергетики на стійкість енергосистеми // Відновлювана енергетика. – 2015,  № 2. – С.51-55.

Надійність роботи енергосистеми залежить від відповідності виробництва електроенергії та її споживання. Баланс потужностей в енергосистемі перебуває в стані постійних малих змін випадкового характеру. Наявність вітроелектричних станцій з притаманною їм мінливістю створює додатковий вплив на стабільність енергосистеми. Визначення факторів такого впливу допоможе узгодити поточну роботу вітростанцій з станом енергосистеми.

Ключові слова: енергосистема, вітрова електростанція, динамічна стійкість, регулювання частоти,  резервна потужність

The reliability of the power system depends on the compliance of electricity production and consumption. The balance of power in the power system is in a state of constant small random changes. The availability of wind power stations with their inherent variability can affect the stability of the grid. Determining the factors of such influence will help to coordinate the ongoing work with the state power grid.

Keywords: energy system, wind power, dynamic stability, frequency control, reserve capacity