Кузнєцов М.П. Деякі особливості автономної роботи вітрової та сонячної електростанцій // Відновлювана енергетика – 2016, №2. – С.15-21.

Поточна потужність вітрової та сонячної електростанцій залежить від стану погоди, і є змінною слабо передбачуваною величиною. Використання таких електростанцій у складі автономної енергосистеми має певні особливості, які носять імовірний характер і можуть бути імітовані з допомогою математичних моделей. Визначення параметрів енергосистеми потребує врахування місцевих кліматичних умов і особливостей роботи при змінному характері надходжень електроенергії.
Ключові слова: вітроелектростанція, сонячна електростанція, математична модель, автономна енергосистема, акумулювання енергії.

Current capacity of wind and solar power depends on the weather, and is slightly predictable variable value. The use of such power in the autonomous power system has certain features that are probable and can be simulated using mathematical models. Determination of the system’s parameters require consideration of local climatic conditions and characteristics of work at the changing nature of electricity flow.
Keywords: wind power, solar power, mathematical model, autonomous grid, energy storage.