Наукові праці Мороз А.В.

Статті:

Мороз А. В. Визначення гідроенергетичного потенціалу малих річок за довільної забезпеченості витрат води / А. В. Мороз, П. Ф. Васько, А. О. Бриль // Відновлювана енергетика. – 2012. – № 1. – С. 42 – 49.


Мороз А. В. Природоохоронні аспекти розвитку малої гідроенергетики в Карпатському регіоні / А. В. Мороз // Відновлювана енергетика. – 2012. – № 4. – С. 63 – 69.


Мороз А. В. Расчёт теоретического значения гидроэнергетического потенциала малых рек с учётом обеспеченности стока воды / А. В. Мороз, П. Ф. Васько, А. О. Бриль, Д. Ф. Озорин // International scientific journal for alternative energy and ecology (ISJAEE). – 2012. – № 7. – С. 126 – 132.


Мороз А. В. Проект державного стандарту «Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять» / А. В. Мороз, П. Ф. Васько, А. О. Бриль // Відновлювана енергетика. – 2013. – № 2. – С. 65 – 67.


Мороз А. В. Етапи становлення та сучасний стан малої гідроенергетики України / А. В. Мороз // Відновлювана енергетика. – 2013. – № 4. – С. 59 – 63.


Мороз А. В. Аналіз розрахункових досліджень гідроенергетичних ресурсів малих річок України / А. В. Мороз // Відновлювана енергетика. – 2014. – № 1. – С. 70 – 75.


Мороз А. В. Властивості та особливості застосування імовірнісного трипараметричного гамма-розподілу для визначення технічного гідроенергетичного потенціалу малої річки / А. В. Мороз // Відновлювана енергетика. – 2014. – № 2. – С. 72 – 78.


Мороз А. В. Законодательные стимулы и природоохранные ограничения использования гидроэнергетических ресурсов малых рек Украины / А. В. Мороз, П. Ф. Васько // International scientific journal for alternative energy and ecology (ISJAEE). – 2014. –№ 17. – С. 82 – 92.


Мороз А. В. Стан та потенціал малої гідроенергетики України / А. В. Мороз, П. Ф. Васько // Відновлювана енергетика. – 2014. – № 3. – С. 81 – 86.


Мороз А. В. Метод аналітичного визначення гідроенергетичного потенціалу створу малої річки на основі лінеаризації імовірнісного розподілу витрат води / А. В. Мороз // Відновлювана енергетика. – 2014. – № 4. – С. 69 – 74.


Мороз А. В. Управление рисками проекта строительства малой гидроэлектростанции / А. В. Мороз, П. Ф. Васько // International scientific journal for alternative energy and ecology (ISJAEE). – 2014. – № 23. – С. 73 – 80.


Мороз А. В. Потенціал використання гідроенергетичних ресурсів основних малих річок України / П. Ф. Васько, А. В. Мороз // Відновлювана енергетика. – 2016. – № 3.


Тези конференції:
Мороз А. В. Визначення гідроенергетичного потенціалу малої річки з використанням результатів космічного зондування земної поверхні / А. В. Мороз, П. Ф. Васько, А. О. Бриль // Відновлювана енергетика ХХІ століття : XIII міжнар. наук.-практ. конф., 10 – 14 вересня 2012 р. : тези доп. – АР Крим, смт. Миколаївка, 2012. – С. 420 – 425.


Мороз А. В. Розрахунок гідроенергетичного потенціалу водотоку річки з урахуванням імовірнісних характеристик параметрів стоку / А. В. Мороз, П. Ф. Васько, А. О. Бриль // Відновлювана енергетика ХХІ століття : XIII міжнар. наук.-практ. конф., 10 – 14 вересня 2012 р. : тези доп. – АР Крим, смт. Миколаївка, 2012. – С. 426 – 431.


Мороз А. В. Розроблення вітчизняного стандарту на терміни стосовно малих гідроелектростанцій / А. В. Мороз, П. Ф. Васько, А. О. Бриль // Відновлювана енергетика ХХІ століття XIV міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 20 вересня 2013 р. : тези доп. – АР Крим, смт. Миколаївка, 2013. – С. 371 – 373.


Мороз А. В. Использование гидроэнергетических ресурсов малых рек Украины в условиях современной правовой базы / А. В. Мороз // Відновлювана енергетика ХХІ століття XV міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 17 вересня 2014 р. : тези доп. – м. Київ, 2014. – С. 265 – 268.


Мороз А. В. Характеристика гідрологічної бази даних для визначення гідроенергетичних ресурсів малих річок України / А. В. Мороз // Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті XVІ міжнар. наук.-практ. конф., 28 – 29 травня 2015 р. : тези доп. – м. Київ, 2015. – С. 274 – 276.


Мороз А. В. Коефіцієнти енергетичного використання гідроресурсу основних малих річок України / А. О. Бриль, П. Ф. Васько, А. В. Мороз // Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті XVІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29 – 30 вересня 2016 р. : тези доп. – м. Київ, 2016.