Наукові праці Головко В.М.

Статті

Головко В.М., Коханевич В.П., Шихайлов Н.А., Будько В.І. Вплив параметрів системи орієнтації ротора з використанням конструктивної схеми “хвіст на косому шарнірі” на статичні характеристики вітроустановки//Відновлювана енергетика.–2016.–№1– С.–45-54

Головко В.М., Коханевич В.П., Шихайлов Н.А., Зінченко Т.В., Сандовал К. Аналіз компоновки автономних вітроелектричних систем з асинхронним генератором//Відновлювана енергетика.–2015.– №.4– С.–37-40

Головко В.М., Коханевич В.П., Шихайлов Н.А., Марченко Н.В.Вплив параметрів системи орієнтації ротора з використанням конструктивної схеми підпружиненого хвоста на статичні характеристики вітроустановки //Відновлювана енергетика.–2015 .–№3– С.30–39

В.М. Головко, В.П. Коханєвич, М.О. Шихайлов  Визначення  впливу  геометричних  параметрів  лопаті  на  енергетичні  характеристики  ротора // Відновлювана енергетика. – 2014. - №3. – с. 58-63.

В.М. Головко, В.П. Коханєвич, М.О. Шихайлов  «Кут атаки» малої вітроенергетики // Украинаэлектро. – 2014. - №1-2. – с. 42-51.

Головко В. М., Коханевич В. П., Шихайлов Н. А., Зінченко Т. В.  Аналіз характеристик параметрів лопаті ротора автономної вітроенергетичної установки // Відновлювана енергетика. – 2013. - №3. – с. 49-53.

Патенти

Патент на винахід №109496. МПК F03D7/06,9/00 №а201400793. Вітроустановка для виробництва теплоти/Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О. Пермінов Ю.М./Заявл.28.01.14. Опубл.25.08.15. Бюл.№16, 2015р

Патент на корисну модель №90974. Україна. МПК F03D7/02,9/00, Вітроустановка для виробництва теплоти / Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О. / Заявл.26.02.14. Опубл.10.06.14. Бюл.№11, 2014р.

Патент № 101229 Україна, МПК F03D 7/04, F03D 9/00, F03D 11/02 Вітроустановка / Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О., Марченко Н. В. / Заявл. 30.05.11. Опубл. 11.03.13 Бюл.№5, 2013р.

Патент № 97306 Україна, МПК F03D 9/00, F03D 7/00, Вітроелектрична насосна установка / Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О. / Заявл. 09.07.10. Опубл. 25.01.12 Бюл.№2, 2012р..

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Вітроенергетика” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Головко В.М. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 27 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Вітроенергетика” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: ГоловкоВ.М. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 14 с.

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Експлуатація енергоустановок з ВДЕ” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Головко В.М - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 17 с.

Конференції

Головко В.М., Коханевич В.П., Шихайлов Н.А., Зінченко Т.В.,Сандовал К.Автономна вітроелектрична системи з асинхронним генератором: аналіз компоновки. ХVІ Міжнародна н.-п. конференція “Відновлювана енергетика XXI століття”— Київ, 2015.–С.240-241 

Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О., Зінченко Т.В. Вплив аеродинамічних характеристик профілю на геометричні параметри лопаті // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 284-285.

Головко В. М., Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Марченко Н. В. Методика визначення напрямку інвестування в галузі малої вітроенергетики // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 344-346.

Головко В. М., Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Зінченко Т. В. Вибір аеродинамічних профілів лопатей для вітроелектричних установок малої потужності // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 347-349.

Головко В. М. Донець А. М. Імітаційна модель вітро-дизельної установки в автономному режимі // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 350.

Кириленко В. М., Головко М. В. Імітаційна модель роботи малої гідроелектростанції з асинхронним генератором в автономній енергосистемі // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 381-382.

 Головко В. М., Коханевич В. П., Перминов Ю. Н., Шихайлов Н. А., Марченко Н. В. Этапы разработки синхронного генератора для ветроустановок малой мощности // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 363-368.

Головко В. М., Іванов С. О. Імітаційна модель паралельної роботи вітроустановок з асинхронними генераторами в автономній енергоситемі // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 383-384.

Головко В. М., Перькова І. Ю. Автономна вітроенергосистема з електродинамічним приводом насосу для зрошення // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 385-386.

Головко В. М., Донець А. М.  До питання аналізу стану роботи вітродизельної системи при активному навантаженні // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 387-388