АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Журнал «Відновлювана енергетика», 2016, №4, с.32-41
В.І.Будько, канд.техн.наук, доцент (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського", Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ).
АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

В роботі проведено аналіз розвитку ринку відновлюваної енергетики та електромобілів в Україні та в світі. Відмічена динаміка постійного зростання електричних потужностей об’єктів відновлюваної енергетики, а також збільшення кількості електротранспорту. Враховуючи вплив електрогенеруючих станцій відновлюваної енергетики на центральну енергосистему країни запропоновано дослідити ефективність роботи вітроелектричних та фотоелектричних систем в автономному режимі на зарядження акумуляторних батарей електромобілів.
Ключові слова: акумуляторна батарея, фотоелектрична станція, вітроелектрична станція, швидкий метод зарядження, електромобіль.
Посилання: http://www.ive.org.ua/?page_id=195

РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОБОТИ АВТОНОМНОЇ ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ВІД ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК

Журнал «Відновлювана енергетика», 2017, №3, с.6-13
В.І.Будько, канд.техн.наук, доцент (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського", Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ).

РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОБОТИ АВТОНОМНОЇ ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ВІД ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК

В роботі розглянуті питання особливостей математичного моделювання процесу перетворення кінетичної енергії вітрового потоку в електричну енергію з метою її подальшого накопичення в буферному акумуляторі автономної зарядної станції та заряду тягових акумуляторних батарей електромобілів. Запропоновано математичне описання енергії заряду акумуляторної батареї при врахуванні специфіки непостійного навантаження від електромобілів. Відмічена необхідність проведення подальших наукових досліджень для знаходження найбільш адекватної моделі описання випадкового характеру та частоти настання процесу зарядження АБ електромобіля.
Ключові слова: вітроелектрична установка, тягова акумуляторна батарея, електромобіль, буферний акумулятор, автономна зарядна станція.

Посилання: http://www.ive.org.ua/?page_id=195

 

ЗАРЯДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ВІД ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Журнал «Технічна електродинаміка», 2017, №6, с.32-35
В.І.Будько, канд.техн.наук, доцент (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського", Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ).
В.Б.Павлов, д-р.техн.наук, с.н.с., (Інститут електродинаміки НАН України, Київ).


ЗАРЯДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ВІД ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2017 (листопад/грудень)
Cторінки 32 – 35


У роботі розглядаються різні аспекти заряду електромобілів від електричної мережі та наведено фактори можливого негативного впливу на електричні мережі при підключенні та експлуатації зарядних пристроїв різної потужності, в тому числі при прискореному заряді. Показано, що в деяких випадках зарядження акумуляторів електромобілів від відновлюваних джерел живлення є найбільш доцільним, а іноді – не має альтернативи. Отримано аналітичні співвідношення для визначення необхідних характеристик відновлюваних джерел живлення та показано характер змін та граничні значення струмів заряду і необхідної потужності мережі при скороченні часу зарядного процессу.
Ключові слова: електротранспорт, електромобіль, зарядний пристрій, відновлювані джерела енергії.

Посилання: http://www.techned.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1205&Itemid=204

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ ТА СПЕЦИФІКИ ЗАРЯДНИХ РЕЖИМІВ НІКЕЛЬ-МЕТАЛОГІДРИДНИХ ТА ЛІТІЄВИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Журнал «Відновлювана енергетика», 2017, №2, с.17-25
В.І.Будько, канд.техн.наук, доцент (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського", Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ).

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ ТА СПЕЦИФІКИ ЗАРЯДНИХ РЕЖИМІВ НІКЕЛЬ-МЕТАЛОГІДРИДНИХ ТА ЛІТІЄВИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

В роботі розглянуті питання особливостей електрохімічних перетворень в нікель-металогідридних та літій-іонних акумуляторних батареях. Проаналізовано вплив застосування різних методів зарядження акумуляторних батарей на їх технічні та експлуатаційні характеристики. Відмічена необхідність проведення подальших наукових досліджень процесів зарядження літій-іонних та нікель-металогідридних акумуляторних батарей від установок на основі відновлюваних джерел енергії, з метою врахування фактору випадковості виробітку енергії при розробці та проектування автономних заряд станцій елетромобілів.
Ключові слова: літій-іонна акумуляторна батарея, нікель-металогідридна акумуляторна батарея, електромобіль, метод зарядження.

Посилання: http://www.ive.org.ua/?page_id=195

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Журнал «Альтернативная энергетика и экология», 2017, №4-6, с.130-141
В. И. Будько
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

С. А. Кудря
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины
Украина


А. В. Пепелов
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины
Украина

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Аннотация
Проведен анализ развития рынка возобновляемой энергетики в мире и в Украине. Отмечена динамика постоянного роста установленных мощностей объектов возобновляемой энергетики. Рассмотрены варианты стимулирования развития возобновляемой энергетики и приведен пример Украины, где действует «зеленый» тариф на электроэнергию, который повышает интерес частных инвесторов к данной отрасли. Отмечены основные планы развития возобновляемой энергетики, которые демонстрируют реальную перспективу развития данной отрасли. Показаны возможности замещения традиционных энергетических ресурсов возобновляемыми источниками энергии в общем энергобалансе Украины.

Ключ. слова

возобновляемые источники энергии, фотоэлектрическая станция,ветроэлектрическая станция, «зеленый» тариф.,

Ссылка: http://www.isjaee.com/jour/article/view/1004