Наукові праці Будько М.О.

Статті

Будько М. О., Грицай А. Г., Дідківська Г. Г.  Теплоперенос у реакторі переестерифікації періодичної дії з рівномірно розподіленими джерелами теплоти змінної інтенсивності // Відновлювана енергетика. – 2013. - №1. – с. 83-89.

Будько М. А., Грицай А. Г., Дидковская А. Г.  Определение температурного режима в реакторе переэстерификации растительных масел в биодизтопливо периодического действия // Альтернативная энергетика и экология. – 2013. - №3. – ч.1. – с. 108-114.

Будько М. О., Василькевич О. І.  Аналіз результатів експериментального дослідження впливу концентрації каталізатора та температури на перебіг реакції переестерифікації соняшникової олії метиловим спиртом // Відновлювана енергетика. – 2012. - №1. – с. 78-84.

Будько М. О.  Исследование реакции переэстерификации подсолнечного масла метиловым спиртом для процесса получения биодизеля в реакторах периодического действия // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №07 (111). – с. 101-104.

Будько М. О. Розрахунок теплового ефекту реакції переестерифікації соняшникової олії метиловим спиртом // «Відновлювана енергетика». – 2012. - №2. – с. 77-80.

Будько М. О., Забарний Г. М. Математична модель тепло переносу у реакторі переестерифікації рослинних олій у біодизель не паливо періодичної дії // «Відновлювана енергетика». – 2012. - №3. – с. 76-81.

Василькевич О. І., Бондаренко С. Г., Старостін А. Р., Будько М. О. Кінетика переестерифікації соняшникової олії при різних температурах // Восточно-Европейский  журнал передовых технологий. – 2012. - №2/14. – с. 21-23.

Конференції

Будько М. О., Василькевич О. І. Застосування четвертинних амонієвих сполук в технології отримання біодизельного палива // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим.

Будько М.О. Використання комплексної переробки ріпаку як один з варіантів зменшення собівартості виробництва біодизелю // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ. – 2013. 16-20 вересня 2013. – с. 445-446.

Будько М. О., Грицай А. Г. Задача теплопереносу в реакторі переестерифікації рослинних олій періодичної дії // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 557-559.

Василькевич О. І., Бондаренко С. Г., Старостін А. Р., Будько М. О. Кінетика закономірності процесу отримання синтетичного палива з сировини рослинного походження // Компю’терне  моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку: ІІІ міжнародна конференція, Київ – Рубіжне, 10 – 12 травня 2012. – с. 244 – 246.