Наукові праці Кириленко К.В.

Статті

Кириленко К. В., Бродніковська І. В., Зворський І. В., Солтис М. В., Петровський В. Я. Вплив розміру частинок провідного включення на структуру утворення та електричний опір кераміки Si3N4-ZrC // «Порошкова металургія». – 2012. - №5/6. – с. 73-83. [укр] [рус] [eng]

Тези конференцій

Кириленко К.В., Петровський  В.Я.  Монолітні керамічні нагрівачі з інтенсивною тепловіддачею для відновлюваної енергетики [укр]

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів усіх форм навчання та студентів-іноземців за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/ Укладачі: Будько М.О., Кириленко В.М., Кириленко К.В., К.: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016. – 94 с. [pdf]