Наукові праці Резцова В.Ф.

Статті

В.Ф. Рєзцов,  Т.В. Суржик,  М.С. Теймуразян Аналіз  розповсюдження  вищих гармонійних складових напруг і струмів у кабельних лініях  фотоелектричних станцій та засобів обмеження їх впливу на оточуюче середовище // Відновлювана енергетика. – 2014. - №1. – с. 36-39.

В.Ф. Рєзцов,  Т.В. Суржик,  В.А. Щокіна Модель нестаціонарної зміни середньої температури вологовмісних середовищ в процессах геліосушки // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – с. 30-36.

В.Ф. Рєзцов,  Т.В. Суржик,  В.А. Щокіна Модель нестаціонарної зміни середньої температури вологовмісних середовищ в процессах геліосушки // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – с. 30-36.

В.Ф. Рєзцов, В. Кучинський, О.М. Суржик, С.С. Кокошин Особливості розподілу температурного поля на поверхні фотоелектричних і фототермічних модулів за різних умов тепловідводу // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – с. 40-45.

Резцов В.Ф., Суржик Т.В., Щекина В.А. Особенности моделирования динамики изменения интегральных теплофизических характеристик при гелиосушке влагосодержащих сред // Альтернативная энергетика и экология. – 2014. - №15. – с. 12-15.

Запорожець Ю. М., Кудря С. О., Рєзцов В. Ф., Романовський Г. Ф.  Оцінка перспективи впровадження в енергетику України маневрених ПГУ з використанням нетрадиційного палива // Відновлювана енергетика. – 2013. - №2. – с. 5-19.

Запорожец Ю. М., Кудря С. А., Резцов В. Ф.  Парогазовые технологии и нетрадиционное топливо – перспектива развития маневренной генерации в энергетике Украины // Альтернативная энергетика и экология. – 2013. - №8. – с. 10-22.

Резцов В. Ф., Суржик Т. В.  Некоторые условия реализации автоколебательных режимов при синергетическом анализе динамики процессов преобразования энергии // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №07 (111). – с. 33-36.

Гамарко А. В., Резцов В. Ф., Суржик Т. В., Шевчук Т. В.  Анализ устойчивости аккумуляторов энергии солнечного излучения // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №07 (111). – с. 37-40.

Резцов В. Ф., Матвейчук А. С., Чернявский Н. В., Рудавина Э. В  Экспериментальное исследование влияния состава минеральной части соломы и лузги на их теплотехнические характеристики // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №07 (111). – с. 94-100.

Підручники і монографії

Кудря С.О., Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Яценко Л. В., Душина Г. П., Васько П. Ф., Морозов Ю. П., Забарний Г. М. та інші. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України − Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2012. – 60 с. Видано в 2013 р.

Конференції

Рєзцов В.Ф., Коломієць Д.П., Харченко Л.Л. Енергетична ефективність використання сонячних батарей при різних умовах розташування // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 169-174.

Кудря С.О., Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В. Принципы  моделирования распространения и поглощения энергии солнечного излучения в фотогелиоэнергетике // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 183-185.

 Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Щокіна В.А. Синергетичний аналіз можливих причин формування просторових неоднорідних структур при геліосушці вологовмістких матеріалів // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 198-201.

 Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Щокіна В.А. Аналіз температурного стану вологовмістких середовищ при геліообробці // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 206-207.

 Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Щокіна В.А. Особливості застосування теореми про дивергенцію при моделюванні теплових процесів при геліообробці вологовмістких середовищ // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 208-210.

 Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Кучинський В.П. Метод аналізу стійкості процесів затвердівання при створенні композиційних тепловідводів для сонячних колекторів та фото термічних модулів з дисперсною фазою // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 211-213.

Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В. Інтенсифікація технологічного процесу виготовлення абсорбера КСЕ із композиційного матеріалу // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 305-306.

Біла Г. Ю., Запорожець Ю. М., Рєзцов В. Ф. Геліополя і вітроферми врятують довкілля: використання площ шламосховищ і полігонів промислових відходів для спорудження переробних енергокомплексів // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 135-142.

Кудря Т. С., Резцов В. Ф., Суржик Т. В. Метод моделирования электромагнитных полей и вектора Умова-Пойтинга при распространении и поглощении солнечного излучения в неоднородных средах // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 218-220.

Ермолов О. А., Резцов В. Ф., Суржик Т. В. О возможности уменьшения колебаний установок с возобновляемыми источниками при использовании нелинейных демпферов // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 403-404.

Кучинский В. П., Резцов В. Ф., Суржик Т. В. Определение коэффициента эффективной теплопроводности λК материала теплоотводящей панели из композита // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 250-252.

Гамарко А. В., Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Шевчук В. І. Аналіз стійкості акумуляторів енергії сонячного випромінювання // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 302-303.