Наукові праці Жовміра М.М.

Статті

Жовмір М.М. Тривалість періоду виходу летких речовин при спалюванні часток соломи та солом’яних гранул // Відновлювана енергетика. – 2015. - №4. – с. 72-79.


Жовмир Н.М. Исследование продолжительности периода выхода летучих при горении древесных гранул // Альтернативная энергетика и экология – 2014. - №23. – с.60-66. [pdf]


Жовмір М.М. Аналіз умов горіння сумішей летких з повітрям при спалюванні біомаси // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – с. 81-86.


Жовмір М.М. Концентраційні умови вимушеного запалювання летких при спалюванні біомаси // Відновлювана енергетика. – 2013. - №4. – с. 75-81.


Жовмір М. М. Теоретичні температури горіння біомаси та продуктів її термолізу // Відновлювана енергетика. – 2013. - №3. – с. 72-77.


Гелетуха Г. Г., Жовмір М. М., Желєзна Т. А., Зубенко В. І. Експериментальне дослідження швидкого піролізу біомаси в абляційному шнековому реакторі // Промышленная теплотехника. – 2013. - №1. – с. 87-92.


Жовмир Н. М. Исследование продолжительности периода выхода летучих при горении частиц древесины // Промышленная теплотехника. – 2013. - №1. – с. 93-98.


Жовмир Н.М. Анализ нормативных требований к эмиссии загрязняющих веществ при сжигании биомассы // Промышленная теплотехника. – 2012. - №1. – с. 77-86. [pdf]

Конференції

Жовмір М.М. Технічні та екологічні проблеми спалювання біомаси в малих котельних установках // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 329-331.

Жовмір М.М., Маслова Н.О. Світовий досвід та перспективи використання моторних палив в Україні // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 332-334.

Жовмір М. М., Демиденко Т. Я. Перспективи переведення котелень на спалювання солом’яних гранул // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 430-432.