Аспірантура

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі 14 Електрична інженерія по спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (перелік спеціальностей 2015) і включає наступні напрями:
1. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
2. Електричні станції

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри відновлюваних джерел енергії:

Прізвище та
ініціали аспіранта

Рік вступу
до
аспіран-
тури

Тема дослідження Науковий керівник
Мельник О.А 2017

Оптимальне інтегрування відновлюваних джерел
енергії в локальну енергосистему

Д.т.н.
Кузнєцов М.П
Коваленко І.Я 2018 Автономна вітроустановка з торцевим генератором

Д.т.н., проф.
Головко В. М.

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 Тема дослідження Науковий керівник
1

Прогнозування потужності ФЕС за допомогою
авто регресійних методів

Д.ф.-м.н., проф.
Гаєвський О. Ю.

2

Режими роботи вітрових електростанцій в розподільчій
мережі електроенергетичної системи

К.т.н., доц.
Денисюк П. Л.

3

Оцінка режимної надійності підсистем ЕЕС з
електростанціями різних типів в умовах
каскадного розвитку відмов

К.т.н., доц.
Бардик Є. І.