Список дисциплін по викладачах

Викладач:                  Дисципліна:

Кудря С.О.
 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах
 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Рєзцов В.Ф.
 • Основи наукових досліджень
 • Фізика і технчка відновлюваної енергетики
Головко В.М.
 • Вітроенергетика
 • Основи констроювання енергоустановок з ВДЕ 
 • Системи автоматизації та управління енергоустановками з ВДЕ 
 • Експлуатація енергоустановок з ВДЕ
 • Державні нормативно-правові акти в галузі відновлюваної енергетики
 • Основи експлуатації енергоустановок з ВДЕ
Гаєвський О.Ю.
 • Основи перетворювальної техники
 • Математичні задачі у відновлюваній енергетиці
 • Фотоенергетика
 • Математичні методи оптимізації в енергетиці процесів перетворення енергії відновлюваних джерел
 • Робота енергоустановок з ВДЕ в центральних мережах
Будько В.І.
 • Технологія виробництва електроенергії Ч.2
 • Перетворення та акумулювання енегрії з відновлюваних джерел
 • Гідроенергетика
Кириленко В.М.
 • Електротехнічні матеріали
 • Діагностика електрообладнання електричних станцій і підстанцій
 • Електротехнічні матеріали та електрофізика
 • Матеріалознавство
 • Математичне моделювання перехідних процесів в системах з ВДЕ
 • Гідроенергетика
Вишневська Ю.П.
 • Низькопотенційні джерела енергії
 • Перспективні технології у відновлюваній енергетиці
 • Технічна термодинаміка
 • Сонячна теплоенергетикаї
Жовмір М.М.
 • Тепломасообмін
 • Парові, водогрійні, опалювалні котли та теплогенератори 
Суржик Т.В.
 • Проектування енергоустановок з ВДЕ
Фаворський Ю.П.
 • Теорія автоматичного керування
 • Системи автоматизації та управління енегроустановками
 • Елементи та пристрої автоматичних систем
Кириленко К.В.
 • Електротехнічні матеріали
 • Діагностика електрообладнання систем з відновлюваними джерелами енергії
 • Електротехнічні матеріали та електрофізика
  Матеріалознавство
  Обчислювальна техніка та алгоритми мови
 • Математичні методи і  моделі в енергетиці
Будько М.О.
 • Біоенергетика
 • Економіка відновлюваної енергетики
 • Електротехнічні матеріали
Кириленко К.В. 
 • Електротехнічні матеріали
 • Геотремальна енергетика
 • Позабалансові та традиційні джерела енергії
Прокопенко В.В.
 • Енергоресурсозбереження