Список дисциплін по викладачах

Викладач:                  Дисципліна:

Кудря С.О.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енегрії

Вступ до спеціальності

Кириленко В.М.

Електротехнічні матеріали

Діагностика електрообладнання систем з ВДЕ

Електротехнічні матеріали та електрофізика

Матеріалознавство

Математичні методи і  моделі в енергетиці

Будько В.І.

Перетворення та акумулювання енегрії з відновлюваних джерел

Гідроенергетика

Енергоресурсозбереження

Воднева енергетика

Технологія виробництва електроенергії Ч.2

Наукові проблеми відновлюваної енергетики

Гаєвський О.Ю.

Обчислювальна техніка та алгоритмичні мови

Фотоенергетика

Основи перетворювальної техники

Системи обробки інформації

Робота енергоустановок з ВДЕ в електромережах

Математичні методи оптимізації в енергетиці

Головко В.М.

Вітроенергетика

Основи констроювання енергоустановок з ВДЕ

Надійність систем з ВДЕ

Теорія автоматичного керування

Експлуатація енергоустановок з ВДЕ

Системи автоматизації та управління енергоустановками з ВДЕ

Новаківський Є.В.

Низькопотенційні джерела енергії

Тепломасообмін

Рєзцов В.Ф.

Комплексне використанні ВДЕ

Фізика і техніка нетрадиційних джерел енергії

Суржик Т.В. Проектування енергоустановок з ВДЕ
Фаворський Ю.П.

Теорія автоматичного керування

Системи автоматизації та управління енегроустановками

Елементи та пристрої автоматичних систем

Кириленко К.В.

 Електротехнічні матеріали

Діагностика електрообладнання систем з відновлюваними джерелами енергії

Електротехнічні матеріали та електрофізика
Матеріалознавство
Обчислювальна техніка та алгоритми мови

Математичні методи і  моделі в енергетиці

Будько М.О.

Електротехнічні матеріали

Електротехнічні матеріали та електрофізика
Матеріалознавство

Перспективні технології у відновлюваній та нетрадиційній енергетиці

Позабалансові та традиційні джерела енергії

Економіка нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії

Симоненко Л.С.

Економіка нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії

Позабалансові та традиційні джерела енергії

Чинники успішного працевлаштування

Запорожець Ю.М.

Електротехнічні матеріали

Технічна термодинаміка

Геотермальна енергетика