Список дисциплін по курсах

Курс:                  Дисципліна:

I курс

Вступ до спеціальності 

Вища математика - 1, -2

Фізика - 1,- 2

Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови - 1, - 2

Теоретичні основи електротехніки - 1 (ТОЕ)

Технічна механіка

Інженерна та комп'ютерна графіка

Гідрогазодинаміка

Історія України

Українська мова (за проф.спрям.)

Іноземна мова 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови

2 курс

Вища математика - 3 

Теоретичні основи електротехніки - 2 - 3 (ТОЕ)

Електричні машини - 1

Електричні системи та мережі - 1

Електротехнічні матеріали

Основи метрології та електричних вимірювань

Технічна термодинаміка

Технологія виробництва електроенергії

Тепломасообмін

Позабалансові та традиційні джерела енергії

Основи конструювання енергоустановок з відновлюваних джерел енергії

Парові, водогрійні та опалювальні котли

Іноземна мова 2. Іноземна мова загально-технічного спрямування

Філософія

Екологія

Етика і естетика

Психологія

Правознавство

3 курс

Електричні машини - 2

Електричні системи та мережі - 2

Електричні системи та мережі - 3.(курсовий проект)

Електрична частина станцій та підстанцій - 1

Промислова електроніка

Тепломасообмін – 2

Біоенергетика

Сонячна теплова енергетика

Низькопотенційні джерела енергії - 1, - 2

Математичні задачі в відновлювальній енегетиці -1

Елементи та пристрої автоматичних систем

Геотермальна енергетика

Історія української культури

Політологія

Іноземна мова професійного прямування -1. Іноземна мова професійного прямування.

Економіка і організація виробництва

Безпека життєдіяльності

Виробнича практика

4 курс

Електрична частина станцій та підстанцій – 2

Релейний захист та автоматизація енергосистем

Фотоенергетика

Вітроенергетика - 1, - 2

Гідроенергетика

Теорія автоматичного керування - 1, - 2

Основи перетворювальної техніки

Техніка високих напруг

Низькопотенційні джерела енергії - 3 (курс.робота)

Перетворення та акумулювання енергії з відновлюваних джерел - 1, - 2

Діагностика електрообладнання систем з ВДЕ

Основи експлуатації систем з ВДЕ

Математичні методи і моделі в енегетиці - 2

Надійність систем з ВДЕ

Комплексне використання відновлюваних джерел енергії

Українська мова - 2 (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова - 2. Іноземна мова для професійного-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення.

Основи охорони праці

Переддипломна практика

Дипломне проектування

5 курс (магістри)

Робота енергоустановок з ВДЕ на центральну електромережу

Системи автоматизації та управління енергоустановками з ВДЕ - 1, - 2

Системи обробки інформації

Фізика і техніка відновлюваної енергетики

Діагностика електрообладнання з ВДЄ

Наукові проблеми віднрвлюваної енергетики

Комплексне використання ВДЕ

Експлуатація енергоустановок з ВДЕ

Проектування енергоустановок з ВДЕ - 1, - 2

Воднева енергетика

Перспективні технології у нетрадиційній та відновлюваній енергетиці

Економіка нетрадиційної та відновлюваної енергетики

Енергоресурсозбереження

Іноземна мова проф.спрямування-1. Іноземна мова для науковців-1

Інтелектуальна власність

Основи наукових досліджень

Чинники успішного працевлаштування

Охорона працi в галузі

Цивівльний захист

5 курс (спеціалісти)

Фізика і техніка відновлюваної енергетики

Робота енергоустановок з ВДЕ на центральну електромережу

Системи автоматизації та управління енергоустановками з ВДЕ - 1, - 2

Системи обробки інформації

Діагностика електрообладнання з ВДЄ

Наукові проблеми віднрвлюваної енергетики

Комплексне використання ВДЕ

Експлуатація енергоустановок з ВДЕ

Проектування енергоустановок з ВДЕ - 1, - 2

Воднева енергетика

Перспективні технології у нетрадиційній та відновлюваній енергетиці

Економіка нетрадиційної та відновлюваної енергетики

Енергоресурсозбереження

Іноземна мова проф.спрямування-1. Іноземна мова для науковців-1

Інтелектуальна власність

Основи наукових досліджень

Чинники успішного працевлаштування

Охорона працi в галузі

Цивівльний захист

6 курс (магістри)

Системи автоматизації та управління енергоустановками з ВДЕ - 3

Математичнi методи оптимiзацiї

Математичне моделювання систем і процесів

Основи термомолекулярної енергетики та технології

Наукові дослідження за темою магістерської дисертації

Науково-дослідна практика

Іноземна мова професійного спрямування - 2. Іноземна мова для науковців-2

Фактори впливу на розвиток відновлюваної енергетики

Іноваційний менеджмент «стартап»-проектів

Підагогіка вищої школи

Філософські проблеми наукового пізнання

Патентознавство та авторске право

Основи сталого розвитку суспільства

Основи наукових досліджень

6 курс (спеціалісти)

Переддипломна практика

Підготовка дипломного проекту