Робочі навчальні плани бакалаврів

У робочому навчальному плані бакалавра деталізуються усі особливості навчального процесу з урахуванням специфіки навчального року. Навчальне навантаження вимірюється кредитами. Ця одиниця належить до Європейської системи трансферу оцінок ECTS. У ЕСТS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік,1 кредит ECTS - 30 навчальних годин.


Кредит включає усі види робіт студента, що передбачені в затвердженому індивідуальному плані: аудиторну (лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття), самостійну роботу, виконання курсових робіт, консультації, підготовку до державної атестації (на випускних курсах).

 

Робочий навчальний план - 1 н.р.

Робочий навчальний план - 2 н.р.

Робочий навчальний план - 3 н.р.

Робочий навчальний план - 4 н.р.