Індивідуальні та робочі навчальні плани магістрів

У робочому навчальному плані магістра деталізуються усі особливості навчального процесу з урахуванням специфіки навчального року. Індивідуальний робочий план прив'язаний до теми магистерської дисертації.


Навчальне навантаження студента вимірюється кредитами. Ця одиниця належить до Європейської системи трансферу оцінок ECTS. У ЕСТS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік,1 кредит ECTS - 30 навчальних годин.


Кредит включає усі види робіт студента, що передбачені в затвердженому індивідуальному плані: аудиторну (лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття), самостійну роботу, виконання курсових робіт, консультації, підготовку до державної атестації (на випускних курсах).

Робочий навчальний план магістра - 1 н.рік

Робочий навчальний план магістра - 2 н.рік

Індивідуальні плани магістрів кафедри ВДЕ