Group curators

CourseGroupCurator positionName of the curatorPhone curatorEmail curatorName of the elderPhone elderEmail elderEmail group
1ЕD-11assistantKovalenko Iryna Yakivna(097)939-96-732048141@ukr.netKuprin Yegor(097)050-40-74tujhrf261@gmail.comtujhrf261@gmail.com
2ЕD-12assistantKovalenko Iryna Yakivna(097)939-96-732048141@ukr.netTroshina Daria(066)384-72-6220212025un@gmail.com20212025un@gmail.com
3ЕD-01professorGolovko Vladimir Mikhailovich(097)952-41-63golovkovm@ukr.netTrifonov Dmitry(063)542-63-13dmitriytrifonov201710@
gmail.com
dmitriytrifonov201710@
gmail.com
4ЕD-91assistantMelnik Alexander Anatolyevich(068)623-74-35oa.melnyk@kpi.uaVictor Perfetsky(098)806-27-14vperfetsjkyj@gmail.comkpi.ed91@gmail.com
5ЕD-81docentKyrylenko Kateryna Vsevolodivna(067)508-55-75katakyr20@gmail.comYuri Osadchy(096) 906 55 04kpied81@gmail.comkpied81@gmail.com
6ЕD-11мп,
ЕD-11мн
docentBudko Vasyl Ivanovych(067)978-55-27solar_budko@ukr.netDaria Goncharova(066)036-90-41dashustik36@gmail.comkpi.ed71@gmail.com
7ЕD-01мп, ЕD-01мнprofessorGaevsky Alexander Yuliyovych(097)540-46-43aj.gaevsky@gmail.comVaishtein Yaroslav(097)578-05-56yaroslavvainstein@gmail.comgrouped61@gmail.com