ОПИС СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ

Назва сертифікатної програмиПроєктування, експлуатація та керування режимами електричних станцій
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань14 Електрична інженерія
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програмаЕлектричні станції
Факультет / ІнститутФакультет електроенерготехніки та автоматики
КафедраВідновлюваних джерел енергії
Обсяг сертифікатної програми40 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
Документ про опанування сертифікатної програмиСертифікат встановленого зразка КПІ ім. Ігоря Сікорського
Термін дії сертифікатної програмиБезстроково

Положення про сертифікатні програми Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Обґрунтування запровадження сертифікатної програми “Проєктування, експлуатація та керування режимами електричних станцій”
Наказ про введення в дію сертифікатної програми “Проєктування, експлуатація та керування режимами електричних станцій”

Завантажити сертифікатну програму “Проєктування, експлуатація та керування режимами електричних станцій”

Мета сертифікатної програми (СП). Посилення спеціальних знань та вмінь для підготовки фахівців в сфері електроенергетики, здатних застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення складних задач і проблем під час проєктування електричної частини, експлуатації електрообладнання та керування режимами роботи електричних станцій, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Актуальність відкриття СП. Електроенергетика є базова галузь економіки України, яка розвивається стрімкими темпами і обумовлює розвиток та трансформацію інших галузей. У цій галузі наразі відмічається стійка тенденція до автоматизації технологічних процесів. Тому сьогодні виникає нагальна потреба в фахівцях, які вміло поєднували б знання інженерії з новітніми ІТ технологіями. Актуальність сертифікатної програми полягає у тому, що вона надає можливість студентам університету та зовнішнім слухачам опанувати сучасні досягнення у галузі автоматизації технологічними процесами електричних станцій, і впроваджувати їх у сферу електроенергетики, навчитись проєктуванню, експлуатації, керування режимами технічних підсистем електричних станцій за умови нормальних та аварійних схемно-режимних станів електроенергетичної системи. Сертифікатна програма підготує слухача до вирішення проблем і технічних задач, що є актуальними у сфері електроенергетики.

Унікальність СП.

Сертифікатна програма спрямована на посилення знань слухачів про особливості використання сучасних інформаційних технологій проєктування, методів аналізу режимів роботи та класичних методів керування режимами технічних підсистем електричних станцій за умови різних схемно-режимних станів електроенергетичної системи. Фактично, вона поєднує у собі три напрямки:

1) 1) проєктування електричної частини електричних станцій;

2) експлуатація електрообладнання в нормальних та післяаварійних режимах роботи;

3) комп’ютерне моделювання та керування режимами технічних підсистем електричних станцій в електроенергетичній системі.

СП сприяє всебічному професійному, науковому та інженерному розвитку слухача, наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, розширити коло кар’єрних можливостей у сфері електроенергетики, передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань для розв’язання важливих прикладних задач.