Розклад консультацій викладачів ЕС

Курсове та виконання магістерської дисертації для магістрів є невід’ємною частиною освітнього процесу. В ході проектування здобувач самостійно працює над наданою керівником темою, всебічно її пророблюючи.

На цій сторінці зібрані матеріали, мета яких допомогти студентові виконати необхідні розрахунки, коректно оформити курсову та випускну кваліфікаційну роботу і надати інформацію щодо організації процесу виконання магістерської дисертації.

Нормативні документи КПІ про випускну атестацію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процеса в КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити
ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити
ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити
ПОЛОЖЕННЯ про систему запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити

Державні стандарти оформлення технічної документації

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. Структура та правила оформлюванняЗавантажити
БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складанняЗавантажити
Оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел у наукових роботах Методичні рекомендаціїЗавантажити
Приклади оформлення списку використаних джерел, відповідно до ДСТУ 8302:2015Завантажити

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації

СилабусЗавантажити
Розроблення стартап-проектуЗавантажити
Випускні кваліфікаційні роботи магістрів: виконання, оформлення і захистЗавантажити