НАУКОВА ШКОЛА
«Комплексне використання відновлюваних джерел енергії»

Наукова школа налічує три покоління вчених:

АНОТОВАНИЙ ОПИС НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Фундаментально-прикладна наукова школа «Комплексне використання відновлюваних джерел енергії»

Галузь науки: Енергетика та енергозбереження.

Напрям: Енергетика та енергоефективність.

Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України (2002р.), директор Інституту відновлюваної енергетики НАНУ, завідуючий кафедрою відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського Кудря Степан Олександрович.

Наукова школа започаткована в 1979 році ректором Київського політехнічногоінституту (зараз Національний технічний університет України «КПІ» ім. І. Сікорського), професором, доктором технічних наук, член-кореспондентом АН УССР, Героєм соціалістичної праці Денисенко Г. І. В теперішній час основу наукової школи складають вчені професорсько-викладацького складу кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського та Інституту ВДЕ НАНУ, які є учасниками спільного науково-педагогічного об’єднання.

Фундаментальні дослідження наукової школи спрямовані на системне впровадження відновлюваних джерел енергії, розвиток теорії моделювання, аналізу і синтезу комплексних систем енергозабезпечення на основі ВДЕ, розробку нових підходів та засобів ефективного функціонування енергетичних систем як сумісних, так і на основі ВДЕ. Прикладні дослідження школи спрямовані на підвищення якості функціонування комплексних систем на основі ВДЕ і підвищення показника гарантованого енергозабезпечення індивідуального споживача, розробку та впровадженню нових методів відбору енергії від генеруючого устаткування з ВДЕ при дономінальних режимах роботи, розробці нових режимів роботи комплексних систем на різні види навантаження на основі поєднання різних методів та типів акумулювання енергії.

Результати досліджень широко впроваджено в навчальний процес при створенні 5 лабораторій кафедри і 22 нових навчальних дисциплін. Науковцями школи за останні 10 років створено навчальні центри та лабораторії (спільно з ІВЕ НАНУ, компаніями ATMOSFERA, Апогей ГмбХ, Антап-Україна) загальною вартістю понад 123 тис. доларів США, в яких проводяться навчальний процес, наукові дослідження та підвищення кваліфікації. Середньорічні обсяги виконаної інноваційної господарчо-договірної тематики складають близько 300 тис. грн. на рік.

Впродовж існування школи: підготовлено 8 докторів, 29 кандидатів наук, та більше 150 магістрів. Виконано більше 20 науково-дослідних робіт, більшість з яких впроваджено у виробництво. За період існування кафедри видано більше 20 монографії, більше 10 навчальних посібників та підручників, розроблено 22 методичні рекомендації до виконання лабораторних, курсових, домашніх контрольних робіт.За останні 5 років опубліковано у фахових виданнях більше 150 наукових робіт, отримано більше 20 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

Отримано 2 Державні премії України в області науки та техніки (проф. Кудря С.О., 2002 р., доц. Кириленко В.М., 1989) і перемога у конкурсі “Лідер паливно-енергетичного комплексу” (проф. Кудря С.О., 2006 р.).

Науковці школи здійснюють міжнародне співробітництво з Польським центром енергоефективності, Центром сонячної енергетики (Solar Zentrun, Німеччина), Фолькецентром (Данія), компанією Robert Bosh по підвищенню ефективності роботи систем на основі ВДЕ на основі договорів про співпрацю. Проводяться спільні дослідження та впровадження, результати обговорюються на зарубіжних і вітчизняних конференціях та 2 щорічних міжнародних конференціях, що проводяться в рамках школи.