ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” за другим рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була розроблена у 2018 році і введена в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». До створення ОПП підготовка магістрів проводилась протягом багатьох років на кафедрі відновлюваних джерел енергії ФЕА за напрямом підготовки 7.050701 – Електротехніка та електротехнології, за програмою професійного спрямування «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії». Тільки за останні 5 років було підготовлено та успішно захищено більше 100 магістерських дисертацій.
Після затвердження нового переліку спеціальностей в 2015 році виникла необхідність в створенні ОПП за новою спеціальністю. За час існування програми з 2018 року до неї вносились зміни пов’язані з розвитком відновлюваної енергетики, впровадженням новітніх технологій.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних до самостійної організаційної та практичної діяльності в сфері відновлюваної енергетики на підприємствах енергетичного та електротехнічного сектору, що застосовують як первинну енергію нетрадиційні та відновлювані джерела.
Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки значна увага приділена посиленню взаємодії із ринком праці та із замовниками електротехнічної продукції та послуг, що забезпечує можливості подальшого вдосконалення освітньої програми. Роботодавцями, зацікавленими в працевлаштуванні випускників першого рівня вищої освіти є установи та провідні підприємства, які проводять проєктування, розробку та обслуговування систем енергозабезпечення та електричних станцій на основі відновлюваних джерел енергії в рамках зазначеної спеціальності.
Представники роботодавців регулярно запрошуються до організації та реалізації освітнього процесу. Між КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботодавцями укладаються договори про співпрацю. Для забезпечення участі роботодавців в розробці, моніторингу та перегляді ОП на кафедрі створена робоча група, яка проводить консультування з представниками роботодавців та відомими професіоналами в сфері відновлюваної енергетики.
Поточна версія ОП «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» була затверджена Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 13.12.2021 р. (протокол № 10). У відповідності до Наказу № НОН/101/2021 від 05.05.2021 р. (зі змінами, внесеними наказами № НОН/119/2021 від 18.05.2021 р., № НОН/175/2021 від 30.06.2021 р.) по КПІ ім. Ігоря Сікорського, ОПП «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» закріплена за кафедрою відновлюваних джерел енергії факультету електроенерготехніки та автоматики.
Унікальність ОПП полягає в особливій важливості комплексного підходу до широкого застосування відновлюваної енергетики як складової енергобалансу країни та інтеграції її в електроенергетичну та електротехнічну галузі України.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Проєкт освітньо-професійної програми 2024 р. (Завантажити)

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» просимо скористатись даною формою.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Освітньо-професійна програма 2018-2020 (Завантажити)

Освітньо-професійна програма 2021 (Завантажити)

Освітньо-професійна програма 2022 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2022 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2023 (Завантажити)

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

Відгук Інституту відновлюваної енергетики НАН УкраїниЗавантажити
Рецензія Інституту відновлюваної енергетики НАН УкраїниЗавантажити
Рецензія Інституту електродинаміки НАН УкраїниЗавантажити
Відгук ТОВ “ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРІК УКРАЇНА”Завантажити
Відгук ТОВ “АТМОСФЕРА. ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДИ”Завантажити
Відгук ТОВ “КБ ЕНЕРДЖІ”Завантажити

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ, НА ЯКИХ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Витяг з протоколу №10 від 27.05.2021 року про створення проєктних груп з удосконалення освітньо-професійних програм, закріплених за кафедроюЗавантажити
Витяг з протоколу №2 від 22.09.2021 року про пропозиції стейкхолдерів щодо удосконалення освітньо-професійних програмЗавантажити
Витяг з протоколу №3 від 28.10.2021 року про удосконалення освітньо-професійних програм, закріплених за кафедроюЗавантажити
Витяг з протоколу №4 від 24.11.2021 року про затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачівЗавантажити
Освітньо-професійна програма 2024 року
Витяг з протоколу  про аналіз звіту експертної групи з акредитації ОП Завантажити
Витяг з протоколу про внесення змін у склад проєктної групиЗавантажити
Витяг з протоколу про внесення змін до проєкту освітньої програмиЗавантажити
Витяг з протоколу про затвердження освітньої програмиЗавантажити
Витяг з протоколу про затвердження силабусів освітніх компонентів та змін в них на 2024/2025 навчальний рікЗавантажити

Відомості про самооцінювання освітньої програми

(Завантажити)