КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми «Електричні станції» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023 (Завантажити)

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Денна форма навчання  (Група ЕТ-21мп 2023-24) Заочна форма навчання  (Група ЕТ-з21мп 2023-24)

Денна форма навчання  (Група ЕТ-31мп 2023-24)

Освітні компоненти на 2023-2024 н.р. (денна форма навчання, група ЕТ-21мп)

Освітні компоненти на 2023-2024 н.р. (заочна форма навчання, група ЕТ-з21мп)

Освітні компоненти на 2023-2024 н.р. (денна форма навчання, група ЕТ-31мп)

СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 2022 P.
ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Код ОКНазва освітньої компонентиСилабусВикладачі
ЗО 1Інтелектуальна власність та патентознавствоЗавантажитиРомашко А.С.
Яшарова М.М.
ЗО 2Основи інженерії та технології сталого розвиткуЗавантажитиБендюг В.І.
ЗО 3Практичний курс іноземної мови для ділової комунікаціїЗавантажитиМаслова Т.Б.
ЗО 4Менеджмент стартап проектівЗавантажитиШевчук О.А.

ОБОВ’ЯЗКОВІ (НОРМАТИВНІ) ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 2022 P.

Код ОКНазва освітньої компонентиСилабусВикладачі
ПО 1Перехідні електромеханічні процеси в
електроенергетичних системах
ЗавантажитиБардик Є.І.
ПО 2Проєктування електричних станційЗавантажитиБолотний М.П.
ПО 3Автоматизовані системи управління та оптимізація
режимів електричних станцій
ЗавантажитиОстапчук О.В.
ПО 4Енергетична безпека та надійність об’єктів
електроенергетики
ЗавантажитиМатєєнко Ю.П.
ПО 5Перехідні електромеханічні процеси в
електроенергетичних системах. Курсова робота
ЗавантажитиВожаков Р.В.
ПО 6Проєктування електричних станцій. Курсовий проєктЗавантажитиБолотний М.П.
ПО 7Наукова робота за темою магістерської дисертаціїЗавантажитиОстапчук О.В.
ПО 8ПрактикаЗавантажити
ПО 9Виконання магістерської дисертаціїЗавантажити

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ

Код ОКНазва освітньої компонентиСилабусВикладачі
ПВ01Перехідні електромеханічні процеси в
електроенергетичних системах
ЗавантажитиБардик Є.І.
ПВ02Проєктування електричних станційЗавантажитиБолотний М.П.
ПВ03Енергетична безпека та надійність об’єктів
електроенергетики
ЗавантажитиМатєєнко Ю.П.
ПВ04Протиаварійна автоматика і розрахунки стійкості енергосистемЗавантажитиБолотний М.П.
ПВ06Автоматизовані системи управління та оптимізація
режимів електричних станцій
ЗавантажитиОстапчук О.В.
ПВ07Інтелектуальні системи діагностики та прийняття рішеньЗавантажитиБардик Є.І.
ПВ08Моделі технічного стану і режимів електрообладнання
електричних станцій
ЗавантажитиБардик Є.І.
ПВ09Програмні засоби для вирішення електроенергетичних задачЗавантажитиБолотний М.П.
ПВ10Перехідні електромеханічні процеси в
електроенергетичних системах. Курсовий проєкт
ЗавантажитиВожаков Р.В.
ПВ11Проєктування електричних станцій. Курсовий проєктЗавантажитиБолотний М.П.