Залучення здобувачів першого бакалаврського рівня до науково-дослідної роботи

Рекомендований перелік фахових виданьЗавантажити
Перелік публікацій студентів у фахових виданняхЗавантажити
Перелік тез доповідей студентів на фахових конференціяхЗавантажити
Участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робітПерейти
Впровадження результатів наукових робіт студентівПерейти