Розвиток економік усіх країн веде до зростання споживання енергії, і як наслідок, до ряду глобальних екологічних проблем: зміни клімату, забруднення атмосфери золою, пилом, оксидами і діоксинами азоту, токсичними важкими металами і т.д. У зв’язку з цим надзвичайно актуальними є наукові та технічні напрямки економії енергії, підвищення енергоефективності існуючих технологій і машин, оптимального енергозабезпечення промислових і житлових будівель, розвитку альтернативної енергетики, тобто використання відновлюваної енергії сонця, вітру, води, припливів і відливів, геотермальної енергії, енергії біомаси . Ресурс енергії, яку можна отримувати з відновлювальних джерел, є, за людськими масштабами, невичерпним.

Ботієвська ВЕС, Запоріжська обл.
ФЕС, Болград, Одеська обл.
Дунайська ФЕС, Арциз, Одеська обл.
обл.
Дністровська ГЕС

Як член Енергетичного співтовариства, Україна імплементувала Директиву ЄС 2009/28 / ЄС про просування відновлюваної енергетики. Наша держава взяла на себе зобов’язання по досягненню обов’язкової частки відновлюваної енергії в структурі загального споживання в 2020 р на рівні 11%.

Станом на початок 2015 сукупна встановлена потужність об’єктів сонячної енергетики без урахування об’єктів на території АР Крим становить 412 МВт, вітрової – 426 МВт, малої гідроенергетики – 80 МВт, біоенергетики – 50 МВт.