Робочі навчальні плани на 2023/24 навчальний рік

Каталоги вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Завантажити)

Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2024/2025 навчальний рік (Завантажити)

Обов’язкові (нормативні) освітні компоненти циклу загальної підготовки на 2024/2025 навчальний рік

Код ОКНазва освітньої компонентиСилабусВикладачі
ЗО 1Українська мова за професійним спрямуваннямЗавантажитиДинікова Л.Ш.
ЗО 2Історія науки і технікиЗавантажитиЧолій С.В.
ЗО 3Основи здорового способу життяЗавантажитиЄфременко В.М.
ЗО 4.1Практичний курс іноземної мови. Частина 1ЗавантажитиМаслова Т.Б.
ЗО 4.2Практичний курс іноземної мови. Частина 2ЗавантажитиАхмад І.М.
ЗО 5Охорона праці та цивільний захистЗавантажитиТретякова Л.Д.
Мітюк Л.О.
ЗО 6ПравознавствоЗавантажитиТараненко М.М.
ЗО 7Вступ до філософіїЗавантажитиАнацька Н.В.
ЗО 8Промислова екологіяЗавантажитиТроценко Є.О.
ЗО 9.1Практичний курс іноземної мови професійного
спрямування. Частина 1
ЗавантажитиМаслова Т.Б.
ЗО 9.2Практичний курс іноземної мови професійного
спрямування. Частина 2
ЗавантажитиАхмад І.М.
ЗО 10.1Вища математика. Частина 1ЗавантажитиГречко А.Л.
ЗО 10.2Вища математика. Частина 2ЗавантажитиГречко А.Л.
ЗО 11.1Загальна фізика. Частина 1ЗавантажитиЗахарченко Р.В.
ЗО 11.2Загальна фізика. Частина 2ЗавантажитиЗахарченко Р.В.
ЗО 12.1Обчислювальна техніка та програмування. Частина 1ЗавантажитиНестерко А.Б.
ЗО 12.2Обчислювальна техніка та програмування. Частина 2ЗавантажитиНестерко А.Б.
ЗО 13Інженерна графікаЗавантажитиГнітецька Т.В.
ЗО 14Технічна механікаЗавантажитиХорошев К.Г.
ЗО 15Електротехнічні матеріалиЗавантажитиКириленко К.В.
ЗО 16Основи метрології та електричних вимірюваньЗавантажитиЛавренова Д.Л.
ЗО 17.1Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 1ЗавантажитиЛободзинський В.Ю.
ЗО 17.2Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 2ЗавантажитиЛободзинський В.Ю.
ЗО 18Електричні машиниЗавантажитиГайденко Ю.А.
ЗО 19Електрична частина станцій та підстанційЗавантажитиОстапчук О.В.
ЗО 20ЕлектроприводЗавантажитиКрасношапка Н.Д.
ЗО 21Електричні мережі та системиЗавантажитиБогомолова О.С.
ЗО 22Релейний захист та автоматизація енергосистемЗавантажитиДмитренко О.О.

Обов’язкові (нормативні) освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОКНазва освітньої компонентиСилабусВикладачі
ПО 1Вступ до спеціальностіЗавантажитиБудько В.І.
ПО 2ТепломасообмінЗавантажитиЖовмір М.М.
ПО 3Технічна термодинамікаЗавантажитиВишневська Ю.П.
ПО 4Математичні задачі у відновлюваній енергетиціЗавантажитиГаєвський О.Ю.
ПО 5Сонячна теплоенергетикаЗавантажитиВишневська Ю.П.
ПО 6БіоенергетикаЗавантажитиБудько М.О.
ПО 7Основи перетворювальної технікиЗавантажитиГаєвський О.Ю.
ПО 8ФотоенергетикаЗавантажитиГаєвський О.Ю.
ПО 9ВітроенергетикаЗавантажитиГоловко В.М.
ПО 10Перетворення та акумулювання відновлюваних джерелЗавантажитиБудько В.І.
ПО 11Комплексне використання відновлюваних джерел енергіїЗавантажитиКузнєцов М.П.
ПО 12Електричні мережі та системи. Курсовий проєктЗавантажитиБогомолова О.С.
ПО 13Біоенергетика. Курсова роботаЗавантажитиБудько М.О.
ПО 14Електрична частина станцій та підстанцій. Курсовий проєктЗавантажитиОстапчук О.В.
ПО 15Вітроенергетика. Курсовий проєктЗавантажитиГоловко В.М.
ПО 16Переддипломна практикаЗавантажитиБудько В.І.
ПО 17Дипломне проєктуванняЗавантажитиБудько В.І.

Вибіркові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Назва освітнього компонентаСилабус
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 1Перейти до перегляду
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 2Перейти до перегляду

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі

Назва освітнього компонентаСилабус
Елементи операційного числення та теорії поляЗавантажити
Промислова електронікаЗавантажити
Теорія нелінійних кіл і кіл з розподіленими параметрамиЗавантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі

Назва освітнього компонентаСилабус
Парові, водогрійні та опалювальні котлиЗавантажити
Основи конструювання енергоустановок з відновлюваними джерелами енергіїЗавантажити
Геотермальна енергетикаЗавантажити
Методи оптимізації та математична статистика у відновлюваній енергетиціЗавантажити
Перехідні електромагнітні процеси в електроенергетичних системахЗавантажити
Низькопотенційні джерела енергіїЗавантажити

Освітні компоненти для вивчення на 4-му курсі

Назва освітнього компонентаСилабус
Основи експлуатації систем з відновлюваними джерелами енергіїЗавантажити
Теорія автоматичного керування Завантажити
Техніка високих напругЗавантажити
ГідроенергетикаЗавантажити
Економіка та організація виробництва в енергетиціЗавантажити

Неформальна освіта у 2022/2023 навчальному році

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освітіЗавантажити
Документальні приклади визнання результатів неформальної освітиЗавантажити