ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Рекомендований перелік фахових виданьЗавантажити
Перелік публікацій студентів у фахових виданняхЗавантажити
Перелік тез доповідей студентів на фахових конференціяхЗавантажити
Участь студентів у науково-дослідних роботахПерейти
Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсахПерейти
Впровадження результатів наукових робіт студентівПерейти