Робочі навчальні плани

Денна форма навчання
1 курс (Група ЕТ-31)
2 курс (Група ЕТ-21)
3 курс (Група ЕТ-11)
4 курс (Група ЕТ-01)
Денна прискорена форма навчання
1 курс (Група ЕТ-п31)
3 курс (Група ЕТ-п01)
Заочна форма навчання
1 курс (Група ЕТ-з31)

Силабуси освітніх компонент за ОПП 2023 н.р.

Каталоги вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Завантажити)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми «Електричні станції» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2024-2025 н.р (Завантажити)

Обов’язкові (нормативні) освітні компоненти циклу загальної підготовки на 2023/2024 навчальний рік

Код ОКНазва освітньої компонентиСилабусВикладачі
ЗО 1Українська мова за професійним спрямуваннямЗавантажитиДинікова Л.Ш.
ЗО 2Історія науки і технікиЗавантажитиЧолій С.В.
ЗО 3Основи здорового способу життяЗавантажитиЄфременко В.М.
ЗО 4.1Практичний курс іноземної мови. Частина 1ЗавантажитиМаслова Т.Б.
ЗО 4.2Практичний курс іноземної мови. Частина 2ЗавантажитиАхмад І.М.
ЗО 5Охорона праці та цивільний захистЗавантажитиТретякова Л.Д.
ЗО 6ПравознавствоЗавантажитиТараненко М.М.
ЗО 7Вступ до філософіїЗавантажитиАнацька Н.В.
ЗО 8Промислова екологіяЗавантажитиТроценко Є.О.
ЗО 9.1Практичний курс іноземної мови професійного
спрямування. Частина 1
ЗавантажитиМаслова Т.Б.
ЗО 9.2Практичний курс іноземної мови професійного
спрямування. Частина 2
ЗавантажитиАхмад І.М.
ЗО 10.1Вища математика. Частина 1ЗавантажитиГречко А.Л.
ЗО 10.2Вища математика. Частина 2ЗавантажитиГречко А.Л.
ЗО 11.1Загальна фізика. Частина 1ЗавантажитиЗахарченко Р.В.
ЗО 11.2Загальна фізика. Частина 2ЗавантажитиЗахарченко Р.В.
ЗО 12.1Обчислювальна техніка та програмування. Частина 1ЗавантажитиНестерко А.Б.
ЗО 12.2Обчислювальна техніка та програмування. Частина 2ЗавантажитиНестерко А.Б.
ЗО 13Інженерна графікаЗавантажитиГнітецька Т.В.
ЗО 14Технічна механікаЗавантажитиХорошев К.Г.
ЗО 15Електротехнічні матеріалиЗавантажитиКириленко К.В.
ЗО 16Основи метрології та електричних вимірюваньЗавантажитиЛавренова Д.Л.
ЗО 17.1Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 1ЗавантажитиЛободзинський В.Ю.
ЗО 17.2Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 2ЗавантажитиЛободзинський В.Ю.
ЗО 18Електричні машиниЗавантажитиГайденко Ю.А.
ЗО 19Електрична частина станцій та підстанційЗавантажитиОстапчук О.В.
ЗО 20ЕлектроприводЗавантажитиКрасношапка Н.Д.
ЗО 21Електричні мережі та системиЗавантажитиБогомолова О.С.
ЗО 22Релейний захист та автоматизація енергосистемЗавантажитиДмитренко О.О.

Обов’язкові (нормативні) освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОКНазва освітньої компонентиСилабусВикладачі
ПО 1Вступ до спеціальностіЗавантажитиМатєєнко Ю.П.
Технологія виробництва електроенергіїЗавантажитиШкляр В.І.
ПО 2Математичнi задачi енергетикиЗавантажитиГаєвська Г.М.
ПО 3Математичне моделювання об’єктів енергетикиЗавантажитиГаєвська Г.М.
ПО 4Теплові та атомні електричні станціїЗавантажитиСірий О.А.
ПО 5Фотоелектричні станціїЗавантажитиГаєвський О.Ю.
ПО 6Гідравлічні електричні станціїЗавантажитиДенисюк П.Л.
ПО 7Вітряні електричні станціїЗавантажитиГоловко В.М.
ПО 8Управління режимами електростанційЗавантажитиВожаков Р.В.
ПО 9Перехідні електромагнітні процеси в
електроенергетичних системах
ЗавантажитиБолотний М.П.
ПО 10.1Експлуатація та режими роботи електростанцій-1.ЗавантажитиВожаков Р.В.
ПО 10.2Експлуатація та режими роботи електростанцій-2.ЗавантажитиБардик Є.І.
ПО 11Курсова робота з математичних задач енергетикиЗавантажитиГаєвська Г.М.
Електрична частина станційЗавантажитиМатєєнко Ю.П.
Курсовий проєкт з електричних машинЗавантажитиГайденко Ю.А.
ПО 12Курсова робота з експлуатації та режимів роботи електростанційЗавантажитиБардик Є.І.
ПО 13Курсовий проєкт з електричних мереж та системЗавантажитиБогомолова О.С.
ПО 14Курсовий проєкт з електричних частин станцій та підстанційЗавантажитиОстапчук О.В.
Курсова робота з перехідних електромагнітних процесів в електроенергетичних системахЗавантажитиБолотний М.П.
ПО 15Переддипломна практикаЗавантажитиГаєвська Г.М.
ПО 16Дипломне проєктуванняЗавантажитиМатєєнко Ю.П.

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі

Назва освітнього компонентаСилабус
Елементи операційного числення та теорії поляЗавантажити
Промислова електронікаЗавантажити
Теорія нелінійних кіл і кіл з розподіленими параметрамиЗавантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі

Назва освітнього компонентаСилабус
Особливості виробництва електричної енергіїЗавантажити
Мікропроцесорна техніка в електроустаткуванніЗавантажити
Геотермальна енергетикаЗавантажити
Основи теорії надійності в енергетиціЗавантажити
Пакети прикладних програм для електроенергетичних задачЗавантажити
Теорія автоматичного керування електрообладнанням електричних станційЗавантажити

Освітні компоненти для вивчення на 4-му курсі

Назва освітнього компонентаСилабус
Основи проєктування теплових та гідравлічних
електростанцій
Завантажити
Економіка та організація виробництва в енергетиціЗавантажити
Техніка високих напругЗавантажити
Проєктування системи власних потреб електричних
станцій
Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна прискорена форма навчання)

Назва освітнього компонентаСилабус
Менеджмент електростанційЗавантажити
Теорія автоматичного керування електрообладнанням електричних станційЗавантажити
Геотермальна енергетикаЗавантажити
Основи проєктування теплових та гідравлічних
електростанцій
Завантажити
Економіка та організація виробництва в енергетиціЗавантажити
Техніка високих напругЗавантажити
Проєктування системи власних потреб електричних
станцій
Завантажити

Неформальна освіта у 2023/2024 навчальному році

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освітіЗавантажити