Робочі навчальні плани на 2023/24 навчальний рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-наукова програма

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2023/2024 навчальний рік (Завантажити)

ОБОВ’ЯЗКОВІ (НОРМАТИВНІ) ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Код ОКНазва освітньої компонентиСилабусВикладачі
ЗО 01.1Інтелектуальна власність та патентознавство-1. Патентозвавство та набуття правЗавантажитиРомашко А.С.
ЗО 01.2Інтелектуальна власність та патентознавство-1.
Право інтелектуальної власності
Завантажити
ЗО 02Основи інженерії та технології сталого розвиткуЗавантажитиБендюг В.І.
ЗО 03Практичний курс іноземної мови для ділової комунікаціїЗавантажитиМаслова Т.Б.
ЗО 04Менеджмент стартап-проектівЗавантажитиШевчук О.А.

ОБОВ’ЯЗКОВІ (НОРМАТИВНІ) ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Код ОКНазва освітньої компонентиСилабусВикладачі
ПО 01Автоматизація та управління енергоустановками з відновлюваними джерелами енергіїЗавантажитиГоловко В.М.
ПО 02Проєктування енергоустановок з відновлюваними джерелами енергіїЗавантажитиСуржик Т.В.
ПО 03Експлуатація систем з відновлюваними джерелами енергіїЗавантажитиГоловко В.М.
ПО 04Економіка відновлюваної енергетикиЗавантажитиБудько М.О.
ПО 05Економіка відновлюваної енергетики. Курсова роботаЗавантажитиБудько М.О.
ПО 06Проєктування енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії. Курсовий проєктЗавантажитиСуржик Т.В.
ПО 07Наукова робота за темою магістерської дисертаціїЗавантажитиБудько В.І., Остапчук О.В.
ПО 08ПрактикаЗавантажитиБудько В.І.
ПО 09Виконання магістерської дисертаціїЗавантажитиБудько В.І.

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Код ОКНазва освітнього компонентаСилабус
ПВ 01Робота енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії в центральних мережахЗавантажитиГаєвський О.Ю.
ПВ 01Перспективні технології у відновлюваній енергетиціЗавантажитиВишневська Ю.П.
ПВ 01ЕнергоресурсозбереженняЗавантажитиПазич С.Т.
ПВ 01Фізика і техніка відновлюваної енергетикиЗавантажитиПазич С.Т.
ПВ 01Системи автоматизованого проєктування об’єктів енергетикиЗавантажитиОстапчук О.В.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освітіЗавантажити
Документальні приклади визнання результатів неформальної освітиЗавантажити