Залучення здобувачів першого бакалаврського рівня до науково-дослідної роботи

Перелік наукових публікацій студентів Завантажити
Акти впровадження результатів наукової діяльності студентів у навчальний процесЗавантажити
Рекомендований перелік фахових виданьЗавантажити